Πρόσκληση υποψήφιων ΕΑΕ για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 3μηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19

   Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας1 κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ, και εφόσον δεν υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ 4011 Β΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021,
από την Πέμπτη 24/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 12:00.

Δείτε περισσότερα εδώ

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποψήφιων για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών 3μηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών που προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19

  Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), καλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019), 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/24.12.2019), 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/7.2.2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ.Προκ. ΑΣΕΠ/5.2.2020) Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, και εφόσον δεν υπάγονται στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19, σύμφωνα με τη με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/420/16446/17.9.2020 κ.υ.α. (ΦΕΚ 4011 Β΄), να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης για απασχόληση ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου για διά ζώσης διδασκαλία με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου τρίμηνης κατ' ελάχιστον διάρκειας, για το σχολικό έτος 2020-2021,
από την Τρίτη 22/9 έως και τη Δευτέρα 28/9/2020 και ώρα 12:00.


Δείτε περισσότερα εδώ.

Εκτύπωση Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Συνοδών με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη -Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή /Διευθύντριας Ε.Ν.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς

                       Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Προσκαλεί

Τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. , που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.4547/2018, να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή/Διευθύντριας με θητεία από την ημερομηνία ανάληψης  έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών, για την  παρακάτω σχολική  μονάδα:

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Κιλκίς

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 25-09-2020 και ώρα 14:00 αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά εντός της τασσόμενης προθεσμίας.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

προσκαλεί

  Τους μόνιμους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν με οργανική στις παρακάτω σχολικές μονάδες, επιθυμούν να τοποθετηθούν ως υποδιευθυντές  στις κενωθείσες θέσεις των σχολικών μονάδων, από την ημερομηνία επιλογής και ανάληψης  υπηρεσίας έως την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών να υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους μέχρι  τη Παρασκευή  25 Σεπτεμβρίου 2020.

 

α/α

Σχολική Μονάδα

Θέσεις Υποδιευθυντών

1.

Γυμνάσιο Καμπάνη

Μία (1)  Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας

2.

1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς

Μία (1)  Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας

3.

1ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Μία (1)  Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας

4.

3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

Δύο (2)  Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας (Α΄ και Β΄)

 

Δείτε περισσότερα

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση