Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από βελτίωση, οριστική τοποθέτηση, μετάθεση.

Ανακοινώνονται, μετά τη λήξη της 9ης /27-06-2023 Συνεδρίασης των μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., οι πίνακες με την πρόταση  τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας (από βελτίωση , οριστική τοποθέτηση , μετάθεση)

  1. ο πίνακας  με τις προτεινόμενες οριστικές τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής
  2. ο πίνακας  με τις  προτεινόμενες οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής
  3. ο αναμορφωμένος  πίνακας με τα εναπομείναντα  κενά -πλεονάσματα

Η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που αναφέρονται στον πίνακα κατά την 30η Ιουνίου 2023, θα πραγματοποιηθεί  στις σχολικές μονάδες που τοποθετούνται.

Οι αποφάσεις της Διευθύντριας για την τοποθέτηση, αμέσως μόλις δημοσιευθούν, θα αποσταλούν στις σχολικές μονάδες.

Θα ακολουθήσει  αύριο, απόφαση  προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν οριστικά επειδή δεν υφίστανται λειτουργικά κενά στον κλάδο τους.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αναφορά για λάθος ή παράλειψη του ΠΥΣΔΕ (επί των τοποθετήσεων, όπως  αποτυπώνονται στον πίνακα) εντός πέντε ημερών , από 27/06/2023 έως και 01/07/2023

-αποκλειστικά και μόνο- στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Εκτύπωση Email

Συγκρότηση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

Ανακοινώνεται η απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού  Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας,  με την οποία συγκροτείται το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς .

Εκτύπωση Email

Ανακήρυξη υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κιλκίς

Η  Διευθύντρια  Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης   Κιλκίς

 έχοντας υπόψη

  1. τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις»
  2. τις διατάξεις των άρθρων 20 και  21 του Π.Δ. 1/2003(ΦΕΚ 1 τ.Α΄/3-01-2003)  «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητας αυτών .»
  3. την με αριθμ. Φ.350/99/124100/Ε3/10-10-2022 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΘΦΣ46ΜΤΛΗ-Ξ21) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης»
  4. την με αρ. πρωτ. Φ.350/102/126314/ΓΔ5/14-10-2022 (ΑΔΑ: Ω33246ΜΤΛΗ-50Τ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα : «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» που αφορά σε αναδιατύπωση ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων της παρ. 6 της με αριθμ. Φ.350/99/124100/Ε3/10-10-2022 ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 6ΘΦΣ46ΜΤΛΗ-Ξ21) εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης

  Ανακηρύσσουμε τα παρακάτω μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς ως υποψηφίους αιρετούς εκπροσώπους στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)   Κιλκίς.

 

Δείτε την απόφαση στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Κατόπιν των με αριθμ. Φ.350/96/119742/E3/30-9-2022 (Β΄ 5131) Κοινής Υπουργικής Απόφασης και Φ.350/97/122008/E3/5-10-2022 (Β΄ 5181) Υπουργικής Απόφασης που εκδόθηκαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4728/2020 (Α΄186), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 288 του ν.4738/2020 (Α΄207), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:


1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της προαναφερθείσας Υ.Α.οι  εκλογές έτους 2022 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)θα διεξαχθούν όλες ηλεκτρονικά, με τη διαδικασία της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. στις 5 Νοεμβρίου, από την 9η πρωινή μέχρι την 5η μεταμεσημβρινή ώρα, εκτός αν η Εφορευτική Επιτροπή παρατείνει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διάρκεια της ψηφοφορίας εντός των ορίων της παρ. 1 των άρθρων 25 και 40 του π.δ. 1/2003.
2. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α., στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης που εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 17η Οκτωβρίου 2022.

 

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2022-2023

Ανακοινώνεται μετά τη λήξη της 12ης συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

ο πίνακας  με τις τοποθετήσεις  σε λειτουργικά κενά για το διδακτικό έτος 2022-2023, 

  • εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν ως  λειτουργικά υπεράριθμοι,
  • εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς και
  • εκπαιδευτικών που αιτήθηκαν απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Δίνεται  προθεσμία μέχρι την Τρίτη 09 Αυγούστου 2022 προκειμένου να υποβάλουν οι εκπαιδευτικοί  αναφορά που αφορά σε λάθος ή και παράλειψη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. , είτε με αποστολή της ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  , είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς  Ανδρέα Παπανδρέου 3, 2ος όροφος.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση