Ανακοίνωση οριστικοποιημένων τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς.

Ανακοινώνονται , μετά την εξέταση των αναφορών εκπαιδευτικών για λάθη ή και παραλείψεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., οι οριστικοποιημένες τοποθετήσεις νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων.

Αναρτάται ο πίνακας και η  σχετική διοικητική πράξη -απόφαση Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

 

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση τοποθετήσεων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

Ανακοινώνονται, μετά τη συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ,  της Παρασκευής 20 Αυγούστου 2021 , οι τοποθετήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Επισημαίνουμε ότι , επί των τοποθετήσεων οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλλουν αναφορά για λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου (δεν προβλέπεται ένσταση) έως και την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 15.00 , με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τα συνολικά μόρια υπηρέτησης δεν υπολογίστηκαν για κανέναν από τους αναφερόμενους στον πίνακα, καθώς  οι αιτήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών  για την αναγνώριση  προϋπηρεσίας ,  είναι αδύνατο κατά τον παρόντα χρόνο να εξεταστούν  από το Π.Υ.Σ.Δ.Ε., διαδικασία απολύτως απαραίτητη προκειμένου να υπολογιστούν τα μόρια του κριτηρίου της συνολικής υπηρέτησης.

Σε κάθε περίπτωση , υπενθυμίζουμε ότι αν κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μετά τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για την ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς  και την ολοκλήρωση των μετεγγραφών μαθητών - μαθητριών,  προκύψουν λόγοι που επιβάλλουν την τροποποίηση των τοποθετήσεων όπως ανακοινώνονται με την παρούσα ανάρτηση, αυτές θα τροποποιηθούν.

Εκτύπωση Email

Εναπομείναντα λειτουργικά κενά και δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων νεοδιόριστων εκπαιδευτικών.

Αναρτώνται τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά μετά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας .

Αναρτάται  και  υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης.

Οι νεοδιοριζόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποστέλλουν τη συνημμένη δήλωση προτίμησης στην ηλεκτρονική  διεύθυνση   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Όσοι από τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς έχουν αναλάβει υπηρεσία και έχουν υποβάλει δήλωση προτίμησης, έχουν τη δυνατότητα , αν το επιθυμούν,  να τροποποιήσουν τη δήλωσή τους αποστέλλοντας τροποποιημένη δήλωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Οι τοποθετήσεις  σε σχολικές μονάδες θα πραγματοποιηθούν  σύμφωνα  με τις διατάξεις του ΠΔ144/1997 .

ΠΔ.144/97  άρθρο 2 (ΦΕΚ.127 Α/20.6.97)

 1.  Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (ν.2817/2000 αρθ.8 §9).

Για το σκοπό αυτό οι Διευθυντές Διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού

2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους:

Προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από

α. οικογενειακούς λόγους : Μονάδες: γάμου: 4, 1ου παιδιού: 4, 2ου παιδιού: 4, 3ου παιδιού: 6 και 7 για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7 ,

β. συνυπηρέτησης Μονάδες : 4 (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.5,6 και

γ. εντοπιότητας  Μονάδες : 4 εφόσον ζητούν τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου η κοινότητας που είναι δημότες. ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9 όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.

3. Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπερέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:

α. στη συνυπηρέτηση  β. στην εντοπιότητα γ. στους οικογενειακούς λόγους  δ. στη συνολική υπηρεσία  Μονάδες: 2.5 για κάθε έτος υπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3,4 ε. στις δυσμενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.8 )

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επισημαίνουμε ότι δεν προβλέπεται για προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιοριζόμενων , προτεραιότητα των εκπαιδευτικών που ανήκουν σε ειδική κατηγορία.

Για τους νεοδιοριζόμενους  εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθ. 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177Α'/15-09-2020), με το οποίο αντικαταστάθηκε η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 έχει εκδοθεί η αρ. πρωτ. 100239/Ε2/12-08-2021 (ΑΔΑ:Ψ7ΒΖ46ΜΤΛΗ-Μ7Κ)  (ειδικές κατηγορίες) πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για την οποία έχουν λάβει γνώση οι ενδιαφερόμενοι και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας στις 12 Αυγούστου 2021

 

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση τοποθετήσεων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς , από υπεραριθμία, ευρισκόμενων στη διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και αποσπασμένων εντός και απο άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Ανακοινώνονται, μετά τη συνεδρίαση της Παρασκευής 13 Αυγούστου 2021 , οι τοποθετήσεις εκπαιδευτικών οι  οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως υπεράριθμοι , βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. , έχουν αποσπασθεί από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έχουν αιτηθεί  απόσπαση εντός  Π.Υ.Σ.Δ.Ε., για το διδακτικό έτος 2021-2022.

Επισημαίνουμε ότι , επί των τοποθετήσεων οι εκπαιδευτικοί δικαιούνται να υποβάλλουν αναφορά για λάθη ή παραλείψεις του Συμβουλίου (δεν προβλέπεται ένσταση) έως και την Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 και ώρα 15.00 , με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Σε κάθε περίπτωση , υπενθυμίζουμε ότι αν κατά την έναρξη του σχολικού έτους και μετά τις συνεδριάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων για την ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς  και την ολοκλήρωση των μετεγγραφών μαθητών - μαθητριών,  προκύψουν λόγοι που επιβάλλουν την τροποποίηση των τοποθετήσεων όπως ανακοινώνονται με την παρούσα ανάρτηση, αυτές θα τροποποιηθούν.

Εκτύπωση Email

Λειτουργικά κενά και πλεονάσματα - Δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα  για το σχολικό έτος 2021-20222 , προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι

α. χαρακτηρίσθηκαν ως υπεράριθμοι,

β. βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς 

γ. θα υπηρετήσουν ως αποσπασμένοι από άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022 στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

και να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων από σήμερα 09 Αυγούστου 2021 έως και την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση    Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν  απόσπαση εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς έχουν ήδη υποβάλλει τη δήλωση προτίμησης.

Επισημαίνουμε ότι,  τα λειτουργικά κενά και πλεονάσματα που ανακοινώνονται αποτελούν καταγραφή  της λειτουργικής κατάστασης των σχολικών μονάδων κατά τον παρόντα χρόνο. 

Δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα , Υπουργική Απόφαση έγκρισης -κατ΄εξαίρεση - ολιγομελών τμημάτων ΓΕ.Λ. και  ΕΠΑ.Λ. και σε κάθε περίπτωση ακολουθεί τον  Σεπτέμβριο η δυνατότητα μετεγγραφής   μαθητών μαθητριών .

Επομένως υπάρχει πάντα η πιθανότητα να επέλθει μεταβολή των στοιχείων που καταγράφονται στον πίνακα.

Επισυνάπτεται  υπόδειγμα δήλωσης προτίμησης.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση