Ίδρυση Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας: Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο»

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς,

 εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία Τοπικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Όψεις Βιοποικιλότητας και Αειφορίας: Από το Βοτανικό στο Σχολικό Κήπο» για το σχολικό έτος 2016-2017, με συντονιστικό φορέα το Κ.Π.Ε. Κιλκίς, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς - Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων. 

Εκτύπωση Email