Οργανισμός Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς


Αρμοδιότητες σύμφωνα με το Π.Δ. 18 /2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) όπως τροποποιήθηκε , αναδιατυπώθηκε και ισχύει.

 

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση