«Σύντομος Κύκλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Επίπεδο πέντε (5): ο ελλείπων κρίκος»

«Σύντομος Κύκλος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Επίπεδο πέντε (5): ο ελλείπων κρίκος»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DSC_0029.JPG)DSC_0029.JPG[ ]35 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DSC_0072.JPG)DSC_0072.JPG[ ]33 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DSC_0964.JPG)DSC_0964.JPG[ ]33 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (DSC_0966.JPG)DSC_0966.JPG[ ]32 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Hinge - Draft Course Program .doc)Hinge - Draft Course Program .doc[ ]133 kB

Εκτύπωση Email

Παιδαγωγική Ομάδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ Key Action 2 Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών «STEM Capacity Building or STrEnghteM»

Παιδαγωγική Ομάδα Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+Key Action 2

Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών «STEMCapacityBuildingor STrEnghteM» 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (P.O. - STEM.doc)P.O. - STEM.doc[ ]122 kB

Εκτύπωση Email