Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση – Multiplier Event Διεθνές Πιλοτικό Δίπλωμα στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων “Evaluation and transferability of pilot course”

ERASMUS PLUS – KEY ACTION 2

STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HIGER EDUCATION

                

How to wIN the challenGE: Internationalizing EQF Level 5

HINGE

Grant Agreement n.2015-1-IT02-KA203-015210

 

Directorate of Secondary Education Regional Unit of Kilkis (DIDE)

 

 

MULTIPLIER EVENT

Pilot International SCHE Curriculum in ICT in Level 5 of the National Qualification Framework (NQF)

Evaluationandtransferabilityofpilotcourse

 

26 April 2017

(Land of Wishes – Kilkis)

Εκτύπωση Email

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η επιμόρφωση αφορά  σε συναδέλφους  που  δεν  έχουν  συμμετάσχει  σε  επιμόρφωση – υλοποιήσει Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (eTwinning, Erasmus+, Life, Horizon 2020, Associated Schools Project Network–UNESCO, European Language Label, Europeana DSI2, Pestalozzi, Health for Growth Programme, EU Programme for Employmentand Social Innovation-EaSI, Europe for Citizens), είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning, γνωρίζουν Αγγλικά (επιπέδου Β2), γνωρίζουν χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Α’ επίπεδο), φέρουν φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και  ενδιαφέρονται  να  επιμορφωθούν ή και να υλοποιήσουν προγράμματα Καινοτόμων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi.doc)aitisi.doc[ ]33 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (European Programmes.doc)European Programmes.doc[ ]162 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (programma.doc)programma.doc[ ]40 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση