Παρουσίαση Εκπαιδευτικού – Μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος Πολιτιστικής Εταιρίας Εκπαιδευτικών Ν. Κιλκίς

Σας κοινοποιούμε   έγγραφο της Πολιτιστικής Εταιρίας Εκπαιδευτικών Ν. Κιλκίς και   παρακαλούμε να   ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egrisi.doc)egrisi.doc[ ]85 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (paroysiasi programmatos.doc)paroysiasi programmatos.doc[ ]810 kB

Εκτύπωση Email

Understanding Diversity - στα πλαίσια του Summer School 2013 – Pestalozzi, του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το σεμινάριο ξεκίνησε την 29/06/2013 και έλαβε τέλος το απόγευμα της 07/07/2013. Το σεμινάριο περιελάμβανε μια φάση προεργασιών μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα επικοινωνίας του Pestalozzi (http://pest-prog.ning.com) καθώς τη φάση των μαθημάτων που έγιναν στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας του BadWildbadΓερμανίας (29/6/-2013-7/7/2013).

Ο τίτλος του σεμιναρίου «UnderstandingDiversity» στην ελληνική γλώσσα μπορεί να αποδοθεί ως «Κατανοώντας το διαφορετικό» ή «Κατανοώντας την ποικιλομορφία». Τα μαθήματα επικεντρώνονταν σε ποικίλες όψεις του γενικότερου θέματος «Κατανοώντας το διαφορετικό», όπως ανάπτυξη της διαπολιτισμικής ικανότητας, ηθικές αξίες και ποικιλομορφία, εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει (αγκαλιάζει) όλους, πρόληψη κατά των διακρίσεων στην τάξη, καθώς επίσης και σε μεθοδολογίες διδασκαλίας όπως συνεργατική μάθηση για μια δημοκρατική εκπαίδευση, καινοτομίες και δημιουργικότητα, προώθηση των κινήτρων και της περιέργειας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ekthesi .doc)ekthesi .doc[ ]3366 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ENGuidedentretien04022013FD2.doc)ENGuidedentretien04022013FD2.doc[ ]76 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (pestalozzi_certification.jpg)pestalozzi_certification.jpg[ ]702 kB

Εκτύπωση Email

Ανασυγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής και Παιδαγωγικής Ομάδας του εθνικού θεματικού δικτύου: «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6&Ε4»

Στα πλαίσια σωστής λειτουργίας και συντονισμού των δράσεων του θεματικού δικτύου του ΚΠΕ Μαρώνειας, με τίτλο «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6&Ε4» και αρ. εγγρ 17648/Γ7/08-02-2013 και κατόπιν των αλλαγών που προέκυψαν στην συντονιστική επιτροπή και την παιδαγωγική ομάδα του δικτύου, το ΚΠΕ Μαρώνειας προέβη στην εκ νέου συγκρότησή των, την οποία και σας γνωστοποιούμε, αιτούμενοι την έγκριση τους.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση