Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θεσπίζονται έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (αυξημένου κινδύνου και πολύ αυξημένου κινδύνου):

ΦΕΚ-1194_27.03.2021.pdf  

Στις σχολικές μονάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία  από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 . Για τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και εφεξής,  θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.. Για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα τα μαθήματα συνεχίζονται με τηλεκπαίδευση.

 

Η ανακοίνωση αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση