Ισολογισμός - Απολογισμός

Εγκύκλιος ΔΗΔ/Φ. 40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’ προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.

Παρατίθενται τα Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

Εκτύπωση Email

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Ατομικών Στοιχείων και Οικογενειακής Κατάστασης 2023-2024

Αναρτούμε

  1. το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης ατομικών στοιχείων και οικογενειακής κατάστασης
  2. το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσής μας στο οποίο παρέχονται πληροφορίες για τη συμπλήρωσή της

Παρακαλούμε για την συμπλήρωση συνημμένης της υπεύθυνης δήλωσης ατομικών στοιχείων και οικογενειακής κατάστασης από όλους/όλες  όσοι/όσες υπηρετούν με σχέση εργασίας μονίμου εκπαιδευτικού  και  μισθοδοτούνται από τη Δ.Δ.Ε Κιλκίς,, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο παροχής πληροφοριών.

Η συμπλήρωση και αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης δεν αφορά στους αναπληρωτές/αναπληρώτριες  και στους αποσπασμένους/αποσπασμένες από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικούς .

Παρακαλούμε για την αποστολή των  συμπληρωμένων και με υπογραφή  υπεύθυνων δηλώσεων, στη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς- Τμήμα Β΄ Οικονομικού.

Η αποστολή δύναται να πραγματοποιηθεί,

  • είτε με συμβατική αλληλογραφία  στη διεύθυνση : Δ.Δ.Ε. Κιλκίς- Τμήμα Β΄ Οικονομικού- Μισθοδοσία μονίμων-Ανδρέα Παπανδρέου 3 , Τ.Κ. 61100 Κιλκίς- υπόψη της κ. Στεφανίδου Αναστασίας ,
  • είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,

και στις δύο περιπτώσεις  καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι   η  30η  Νοεμβρίου 2023

Εκτύπωση Email

Ισολογισμός - Απολογισμός (2023)

Εγκύκλιος ΔΗΔ/Φ. 40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’ προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.

Παρατίθενται τα Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2023

Εκτύπωση Email

Υπεύθυνες δηλώσεις για αποζημιώσεις δαπανών

Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης από
https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses
και αποστολή της στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  • Για την Υπεύθυνη δήλωση περί αμοιβών (για τις υπερωρίες και για συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις ως μέλη συλλογικών οργάνων)

δηλώνω ότι:

οι κάθε είδους πρόσθετες αποδοχές ή απολαβές δεν είναι κατά μήνα ανώτερες από το σύνολο των αποδοχών της οργανικής μου θέσης, σύμφωνα με το άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος, καθώς και ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές ή σύνταξη δεν υπερβαίνουν τις  εκάστοτε αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4354/15( Α176΄).

  • Για την υπεύθυνη δήλωση για αποζημίωση για έξοδα κίνησης λόγω διάθεσης σε άλλα σχολεία

δηλώνω ότι:

χρησιμοποίησα για τις μετακινήσεις μου από το σχολείο της οργανικής-κύριας τοποθέτησης     ______________________________ στο/α σχολείο/α διάθεσής μου ___________________________________________________ για το διάστημα από           /     /     μέχρι   /   /      το Ι.Χ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ___________ και ότι κατέχω την υπ’ αριθμ. _______________ άδεια οδήγησης.

Εκτύπωση Email

Ισολογισμός - Απολογισμός (2022)

Εγκύκλιος ΔΗΔ/Φ. 40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’ προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.

Παρατίθενται τα Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

  • 1
  • 2