Ισολογισμός - Απολογισμός

Εγκύκλιος ΔΗΔ/Φ. 40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’ προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.

Παρατίθενται τα Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

Εκτύπωση Email

Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Ατομικών Στοιχείων και Οικογενειακής Κατάστασης 2021-2022

Αναρτούμε

  1. το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης ατομικών στοιχείων και οικογενειακής κατάστασης
  2. το σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσής μας στο οποίο παρέχονται πληροφορίες για τη συμπλήρωσή της

Παρακαλούμε για την συμπλήρωση συνημμένης της υπεύθυνης δήλωσης ατομικών στοιχείων και οικογενειακής κατάστασης από όλους/όλες  όσοι/όσες υπηρετούν με σχέση εργασίας μονίμου εκπαιδευτικού  και  μισθοδοτούνται από τη Δ.Δ.Ε Κιλκίς,, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο παροχής πληροφοριών.

Η συμπλήρωση και αποστολή της υπεύθυνης δήλωσης δεν αφορά στους αναπληρωτές/αναπληρώτριες  και στους αποσπασμένους/αποσπασμένες από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικούς .

Παρακαλούμε για την αποστολή των  συμπληρωμένων και με υπογραφή  υπεύθυνων δηλώσεων, στη Δ.Δ.Ε. Κιλκίς- Τμήμα Β΄ Οικονομικού.

Η αποστολή δύναται να πραγματοποιηθεί,

  • είτε με συμβατική αλληλογραφία  στη διεύθυνση : Δ.Δ.Ε. Κιλκίς- Τμήμα Β΄ Οικονομικού- Μισθοδοσία μονίμων-Ανδρέα Παπανδρέου 3 , Τ.Κ. 61100 Κιλκίς- υπόψη της κ.Ελένης Τζιμούλη ,
  • είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,

και στις δύο περιπτώσεις  καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι   η  30η  Νοεμβρίου 2021

Εκτύπωση Email

Ισολογισμός - Απολογισμός (2021)

Εγκύκλιος ΔΗΔ/Φ. 40/17742/5-6-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Με το άρθρο 15 του νόμου 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄) ‘‘Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις’’ προβλέπεται η υποχρέωση ανάρτησης στο πρόγραμμα Διαύγεια στοιχείων εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δημόσιων φορέων.

Παρατίθενται τα Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

 

Εκτύπωση Email