Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α΄ εξεταστικής περιόδου 2024

1. Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024, για τα επίπεδα:
α) Α1+Α2 (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
β) Β1+Β2 (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
γ) Γ1+Γ2 (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη εξέταση, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική.
2. Το χρονικό διάστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται από την Παρασκευή 1-3-2024 και διαρκεί έως και την Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα 23.59.
3.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr.
4. Επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της αίτησης συμμετοχής (Δευτέρα 11-03-2024 και ώρα 23.59) ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η υποβολή ως μη οριστικοποιημένης της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του στις Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας. Δηλαδή, πριν την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών και  την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ. Ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα για την οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.

Δείτε εδώ:

 

 Συνημμένα: 1. ΚΠγ_ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 2024

                   2. Πίνακας Ειδική περίπτωση - Διευκολύνσεις  

Πληροφορίες:2341353330

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Κ.Π.Γ. Α' ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α(Α1&Α2)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β(Β1&Β2)

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γ(Γ1 & Γ2)

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

301

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

305

ΠΕΛΛΑΣ

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

 

299

ΠΙΕΡΙΑΣ

ΟΛΕΣ

ΟΛΕΣ

 

295

Εκτύπωση Email

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2023Β για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2023Β, για τις γλώσσες : Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, για τα επίπεδα :
α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, κι Ισπανική και Τουρκική .
γ) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα: https://kpgresults.it.minedu.gov.gr
Στην παραπάνω ιστοσελίδα οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση, με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στο δελτίο εξεταζομένου του υποψηφίου καθώς και τους τέσσερις αρχικούς χαρακτήρες των ονομαστικών τους στοιχείων (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός).

Οι επιτυχόντες μετά την έκδοση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας θα μπορούν να παραλαμβάνουν το πιστοποιητικό τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Σε περίπτωση παραλαβής πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και η ταυτότητα του.

Μέχρι την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.

Πληροφορίες: 2341353330

Εκτύπωση Email

Έναρξη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. Νοεμβρίου 2023

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κ.Π.Γ. γίνεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον υποψήφιο, στην χρονική περίοδο από 29/9/2023 μέχρι και 9/10/2023. Στην αίτηση αυτή ο υποψήφιος ορίζει την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Επιτροπή ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που θα προβεί στον έλεγχο της αίτησής του. Η οριστικοποίηση των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκτελείται από την αρμόδια Επιτροπή της ΔΔΕ έως και 11/10/2023, εφόσον ελεγχθούν για την ορθότητά τους το σύνολο των στοιχείων, όπως αυτά αναφέρονται στην εκάστοτε αίτηση υποψηφίου.

 Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή και οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής των αιτήσεων.

 Μετά την Οριστικοποίηση της Αίτησης, ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ώστε να κάνει είσοδο στην εφαρμογή των Αιτήσεων Κ.Π.Γ. για να εκτυπώσει το παραγόμενο 'ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ', που είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του στις Εξετάσεις Κ.Π.Γ.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://kpg.it.minedu.gov.gr 

 

 

 

Πληροφορίες: 2341353330

Εκτύπωση Email

Συνοπτικές πληροφορίες για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις εξετάσεις για την απόκτησή του.

Είναι ένα σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας σχεδιασμένο από τα δύο μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας, τα οποία προετοιμάζουν τα θέματα των εξετάσεων. Οι κανόνες λειτουργίας του συστήματος έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ωστόσο, οι δοκιμασίες δημιουργούνται από Έλληνες και ξένους ειδικούς με βάση την ελληνική πραγματικότητα, οπότε τα θέματα είναι προσαρμοσμένα στις γνώσεις, τις εμπειρίες και τις ανάγκες του Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας.
Οι προδιαγραφές για τις γλώσσες του ΚΠΓ (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά και Τουρκικά) σε έξι επίπεδα γλωσσομάθειας (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1 και Γ2), είναι κοινές. Αντίθετα, τα ξένα συστήματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εξετάζουν μία μόνο γλώσσα το καθένα και τόσο οι
προδιαγραφές όσο και η ποιότητα του καθενός διαφέρουν σημαντικά.
Το πιστοποιητικό, το οποίο χορηγείται από το ΥΠΑΙΘΑ, μετά από επιτυχή συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις, είναι δίγλωσσο (στα Ελληνικά και την ξένη γλώσσα) και η χρήση του στο εξωτερικό δεν απαιτεί μετάφραση.
Προς το παρόν διενεργούνται εξετάσεις μόνο σε έντυπη μορφή, δύο φορές τον χρόνο –τον Νοέμβριο και τον Μάιο. Αναπτύσσεται όμως και το σύστημα των
ηλεκτρονικών εξετάσεων που θα διενεργούνται σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Οι εξετάσεις της επερχόμενης εξεταστικής περιόδου για την πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδων Β1+Β2, Γ1+Γ2 στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική έχουν προκηρυχτεί για τις
25-26 Νοεμβρίου. Oι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης, το οποίο είναι προσπελάσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://kpg.it.minedu.gov.gr .
1. Το ΚΠΓ αναγνωρίζεται εντός και εκτός Ελλάδας στο δημόσιο τομέα δεδομένου ότι, αντίθετα από τα περισσότερα ξένα πιστοποιητικά ιδιωτικών συμφερόντων, φέρει τη σφραγίδα Υπουργείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, φυσικά, δεν έχει ημερομηνία λήξης!
2. Οι εξετάσεις για το ΚΠΓ είναι οι πλέον αδιάβλητες, καθώς ακολουθούν την ίδια διαδικασία και χρησιμοποιούν την υποδομή και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται και στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή των μαθητών στην Τρ/βάθμια εκπαίδευση.
3. Την ευθύνη για την ανάπτυξη και την εκπόνηση των θεμάτων των εξετάσεων έχουν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
4. Στο ΚΠΓ οι εξετάσεις είναι διαβαθμισμένες και άρα οικονομικότερες όχι μόνο για το κράτος αλλά και για τον υποψήφιο ο οποίος πληρώνει εξέταστρα για ένα επίπεδο, ενώ έχει την ευκαιρία, μέσα από μία μόνο εξέταση, να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα.
5. Η τελική βαθμολογία στη διαβαθμισμένη εξέταση προκύπτει συμψηφιστικά, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας σε ένα από τα δύο επίπεδα.
6. Το ΚΠΓ δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, όπως πολλά από τα περισσότερα ξένα συστήματα. Γι’ αυτό και τα εξέταστρά του είναι χαμηλότερα από κάθε άλλο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
7. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες, που εφαρμόζεται στο σχολείο από το 2016-17, είναι σε πλήρη ταύτιση με τους δείκτες γλωσσομάθειας του ΚΠΓ.
8. Το ηλεκτρονικό σχολείο του ΚΠΓ παρέχει δωρεάν υπηρεσίες για την προετοιμασία των υποψηφίων στις εξετάσεις στην ιστοσελίδα
http://rcel.enl.uoa.gr/kpgeschool/.
9. Η ιστοσελίδα
http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg παρέχει σε ενδιαφερόμενους πλούσιο πληροφοριακό υλικό για το σύστημα, τις εξετάσεις, τα θέματα και τον τρόπο βαθμολόγησης, ενώ στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα θέματα παλαιότερων περιόδων.
10. Οι εξετάσεις όλων των γλωσσών και όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας του ΚΠΓ έχουν κοινή δομή και λογική, διευκολύνοντας τον υποψήφιο στην προετοιμασία και στη μετάβαση από τη μια γλώσσα στην άλλη και από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση