Παραλαβή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας εξετάσεων Δεκεμβρίου 2021

Παραλαβή Πιστοποιητικών Γλωσσομάθειας εξετάσεων Δεκεμβρίου 2021.

Σας ανακοινώνουμε ότι οι επιτυχόντες/ουσες των εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Β΄ Δεκεμβρίου 2021, μπορούν να εισέρχονται στην Υπηρεσία μας από αύριο Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρες από 10.00 έως 15:00 για την παραλαβή των Πιστοποιητικών τους.

Προσοχή: Τα πιστοποιητικά θα επιδίδονται στους/στις  ενδιαφερομένους/ες αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι/ες)  ή σε άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει. Απαραίτητη η επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής  Ταυτότητας του/της ενδιαφερόμενου/νης.

 

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Πληροφορίες: 2341 353 380

Παναγιώτα Καλπακίδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

 

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2022

 

Εκτύπωση Email

Δελτίο Τύπου έκδοσης αποτελεσμάτων ΚΠγ Εξεταστικής περιόδου 2021Β.

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου 2021Β για τις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των Εξετάσεων  του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β, για τις  γλώσσες :  Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, για τα επίπεδα :

α) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική.

β) Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση») σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία (test) στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική» που πραγματοποιήθηκαν στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2021.

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:  https://kpgresults.it.minedu.gov.gr

 

Μέχρι  την έκδοση και τη χορήγηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας είναι δυνατόν να χορηγούνται στους επιτυχόντες, κατόπιν σχετικής αίτησής τους, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες οριστικοποίησαν την αίτηση συμμετοχής  τους στις εξετάσεις του ΚΠΓ, σχετικές βεβαιώσεις επιτυχίας που θα ισχύουν μέχρι την έκδοση των πιστοποιητικών.   

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο και στο τηλέφωνο 2341 353 380 του Τμήματος  Α΄ Διοικητικού της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση