Υποδείγματα για έκδοση αποφάσεων αδειών αναπληρωτών /τριών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]142 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.do)Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.do[ ]137 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α)Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α[ ]136 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]145 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]145 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]139 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]146 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]141 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]146 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού)Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού[ ]144 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]140 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδ)Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδ[ ]148 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού1.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού1.doc[ ]143 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.d)Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.d[ ]140 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]139 kB

Εκτύπωση Email

Υποδείγματα για έκδοση αποφάσεων αδειών αναπληρωτών /τριών εκπαιδευτικών ΠΕΠ_ΕΣΠΑ

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας γάμου-συμφώνου συμβίωσης αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας γάμου-συμφώνου συμβίωσης αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]122 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.do)Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.do[ ]116 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α)Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α[ ]115 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]125 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]124 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]117 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]123 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]120 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]124 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού)Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού[ ]123 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]119 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδ)Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδ[ ]126 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού1.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού1.doc[ ]121 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.d)Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.d[ ]119 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]117 kB

Εκτύπωση Email

Υποδείγματα για έκδοση αποφάσεων αδειών μονίμων εκπαιδευτικών .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας αιμοδοσίας μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]78 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.do)Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.do[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας για συμμετοχή σε δίκη μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας για συμμετοχή σε δίκη μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου μόνιμου-μης εκ)Υπόδειγμα άδειας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου μόνιμου-μης εκ[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής )Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής [ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας εξετάσεων μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]74 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας λόγω γάμου-συμφώνου συμβίωσης μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας λόγω γάμου-συμφώνου συμβίωσης μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]72 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας λόγω θανάτου συγγενούς μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας λόγω θανάτου συγγενούς μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]72 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο μόνιμης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο μόνιμης εκπαιδευτικού.doc[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας νοσήματος μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας νοσήματος μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]72 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας πατρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας πατρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα κανονικής άδειας μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα κανονικής άδειας μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]72 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας μόνιμου-μης εκπαιδευτικού.doc[ ]77 kB

Εκτύπωση Email

Υποδείγματα για έκδοση αποφάσεων αδειών αναπληρωτών /τριών εκπαιδευτικών τακτικού και Π.Δ.Ε..

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]79 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.do)Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο αναπληρώτριας εκπαιδευτικού.do[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α)Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]83 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]82 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]76 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]82 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]79 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]83 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού)Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού[ ]82 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]77 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδ)Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή-τριας εκπαιδ[ ]82 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού1.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού1.doc[ ]81 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.d)Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.d[ ]77 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή-τριας εκπαιδευτικού.doc[ ]75 kB

Εκτύπωση Email

Ενισχυτική 2020-2021

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση