Υποδείγματα για έκδοση αποφάσεων αδειών αναπληρωτών /τριών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]141 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α)Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α[ ]219 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]142 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]143 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]136 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]144 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]139 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]226 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]141 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]136 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικο)Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικο[ ]143 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού1.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού1.doc[ ]141 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού αναπληρωτή ΕΣΠΑ.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού αναπληρωτή ΕΣΠΑ.doc[ ]247 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]380 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]135 kB

Εκτύπωση Email

Υποδείγματα για έκδοση αποφάσεων αδειών αναπληρωτών /τριών εκπαιδευτικών ΣΜΕΑΕ - ΤΕ..

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]162 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α)Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α[ ]157 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]164 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]165 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]159 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]167 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]162 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]165 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]163 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]159 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικο)Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικο[ ]167 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού1.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού1.doc[ ]164 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού αναπληρωτή ΕΣΠΑ.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού αναπληρωτή ΕΣΠΑ.doc[ ]185 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]159 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]158 kB

Εκτύπωση Email

Υποδείγματα για έκδοση αποφάσεων αδειών μονίμων εκπαιδευτικών .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]74 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας αιμοδοσίας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]78 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]72 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας για συμμετοχή σε δίκη μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας για συμμετοχή σε δίκη μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]72 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου μόνιμου εκπαιδ)Υπόδειγμα άδειας για την παρακολούθηση σχολικής επίδοσης τέκνου μόνιμου εκπαιδ[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής )Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής [ ]74 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας εξετάσεων μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]74 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας λόγω γάμου-συμφώνου συμβίωσης μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας λόγω γάμου-συμφώνου συμβίωσης μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]72 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα  άδειας λόγω θανάτου συγγενούς μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας λόγω θανάτου συγγενούς μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]73 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]74 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας νοσήματος μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας νοσήματος μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]74 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας πατρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας πατρότητας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]75 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα κανονικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]72 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού μόνιμου εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού μόνιμου εκπαιδευτικού.doc[ ]92 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού_.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας μόνιμου εκπαιδευτικού_.doc[ ]78 kB

Εκτύπωση Email

Υποδείγματα για έκδοση αποφάσεων αδειών αναπληρωτών /τριών εκπαιδευτικών τακτικού και Π.Δ.Ε..

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας γάμου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]81 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α)Υπόδειγμα άδειας για υποβολή σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής α[ ]75 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας εξετάσεων αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]83 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας θανάτου συγγενούς αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]83 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας πατρότητας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]76 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αιμοδοσίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]83 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας αναπηρίας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]80 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας ασθένειας τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]82 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας για άσκηση εκλογικού δικαιώματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]81 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα άδειας νοσήματος αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]76 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικο)Υπόδειγμα άδειας παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνου αναπληρωτή εκπαιδευτικο[ ]83 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού1.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού1.doc[ ]81 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού αναπληρωτή ΕΣΠΑ.doc)Υπόδειγμα αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού αναπληρωτή ΕΣΠΑ.doc[ ]102 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα ειδικής άδειας για συμμετοχή σε δίκη αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]77 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc)Υπόδειγμα κανονικής άδειας αναπληρωτή εκπαιδευτικού.doc[ ]76 kB

Εκτύπωση Email

Ενισχυτική 2020-2021

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση