Ορισμός Τμημάτων Υποστήριξης και των Εποπτών ως προς την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Ορισμός Τμημάτων Υποστήριξης  και των Εποπτών ως προς την Υποστήριξη Πιστοποίησης για το ΚΠπ κατά το σχολικό έτος 2019-2020

στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ’ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5041663 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Απόφαση

 

α/α

Σχολική Μονάδα

Αριθμός μαθητών

Τμήματα Υποστήριξης

1

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς

57    (πενήντα επτά)

3 (τρία)

2

3ο Γυμνάσιο Κιλκίς

46    (σαράντα έξι)

3 (τρία)

3

1ο Γυμνάσιο Κιλκίς

22    (είκοσι δύο)

2 (δύο)

4

Γυμνάσιο Καμπάνη Κιλκίς

22    (είκοσι δύο)

 2 (δύο)

5

Γυμνάσιο Αξιούπολης

31   (τριάντα ένας)

2 (δύο)

6

Γυμνάσιο Ευκαρπίας

21    (είκοσι ένας)

2 (δύο)

7

Γυμνάσιο Σ.Σ. Μουριών

6     (έξι)

1 (ένα)

8

Γυμνάσιο Νέου Γυναικοκάστρου

5    (πέντε)

1 (ένα)

9

Γυμνάσιο Πλατανιάς

5    (πέντε)

1 (ένα)

 

Εκτύπωση Email

«Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό 2019-nCOV στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες»

 Ανακοινώνονται οδηγίες σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1861/29-01-2020 εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό 2019-nCOV στις σχολικές μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, για ενημέρωση της   εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, Συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων) προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη κατά της διασποράς λοίμωξης από τον νέο κοροναϊό 2019-nCOV.

Διαβάστε τα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Μεταφορά του Ιστότοπου (site) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Στις 14/12/19 06:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του Ιστότοπου (site) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς στη νέα υπηρεσία φιλοξενίας του ΠΣΔ.

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (141219.jpg)141219.jpg[141219]50 kB

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. καλούνται οι  υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66), και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου ή/και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από 29 Νοεμβρίου 2019 έως και 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Δείτε την πρόσκληση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 15013/26-06-2019 ΣΟΧ 1/2019

Μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά των προτιμήσεων στις αιτήσεις των υποψηφίων, καλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης την Παρασκευή 23-08-2019.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση