Δηλώστε συμμετοχή έως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου - Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ - Τροποποίηση αποζημιώσεων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ορισμό επιτηρητών-τριων στις εξετάσεις του  ΑΣΕΠ που θα διεξαχθούν το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 στα εξεταστικά κέντρα Περιφερειακής ενότητας Κιλκίς.

Προσκαλούμε, (σύμφωνα με το άρθρο 14 της υπ΄αριθμ. 52/16.03.2022 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), τους/τις τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου, που υπηρετούν στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς, κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί ή και μόνιμοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού,  να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις ομάδες εργασίας των  Εξεταστικών Κέντρων της ΔΔΕ  Κιλκίς, ως υπεύθυνοι-ες και επιτηρητές-τριες για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, με ημερομηνία διεξαγωγής το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο συνημμένο πίνακα excel και να τον αποστείλουν στην παρούσα ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου.

Ενημερώνουμε ότι οι υπεύθυνοι-ες και επιτηρητές-τριες εφόσον οριστούν και παραμείνουν εντός του εξεταστικού κέντρου και από ώρα 8:00 έως και τη λήξη των εξετάσεων 18:00, θα αμειφθούν για δέκα 

(10) ώρες, ήτοι μικτά 90€ και 82€ αντίστοιχα, σύμφωνα με τη νέα κ.υ.α που αναμένεται.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή αποτελεί " να ΜΗΝ  είστε σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ή παράρτημα εξεταστικού κέντρου (άρθρο 14 της σχετικής Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π.)

Επισημαίνουμε ότι η διάθεση συμμετοχής αποτελεί  μόνο εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την υπηρεσία. Οι ορισμοί θα γίνουν από την ΕΠΟΠΤΡΙΑ εξετάσεων Περιφερειακής ενότητας Κιλκίς και Διευθύντρια της ΔΔΕ Κιλκίς. Οι επιλεγέντες υπεύθυνοι-ες και επιτηρητές-τριες θα ειδοποιηθούν μέσω του προσωπικού email που θα δηλώσουν στον πίνακα.

Πληροφορίες 2341 353 330

Εκτύπωση Email

Διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (4 Μαρτίου 2023)

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 θα διενεργηθεί ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός (βλ.συνημμ.1), σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022). Οι υποψήφιοι και υποψήφιες του διαγωνισμού μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των εξετάσεων (βλ. συνημμένο πρόγραμμα) καθώς και να αναζητήσουν το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

 

 

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση πινάκων δεκτών και μή δεκτών υποψηφίων για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Ανακοινώνονται οι πίνακες

α. δεκτών και

β. μη δεκτών

υποψηφίων, για την διαδικασία επιλογής Διευθυντών /Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, μετά την συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Κιλκίς και την κοινοποίηση των πινάκων στο Τμήμα Γ΄Προσωπικού της ΔΙ.Δ.Ε.Κιλκίς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθμό πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ Β΄6141/3-12-2022) Υπουργικής Απόφασης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησής τους, ήτοι

από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 π.μ. έως και την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, δηλαδή  μέσω της διαδικτυακής πύλης  https://schooldirectors.minedu.gov.gr .

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Α. Δεκτοί.pdf)Α. Δεκτοί.pdf[ ]599 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Β. Μη Δεκτοί.pdf)Β. Μη Δεκτοί.pdf[ ]556 kB

Εκτύπωση Email

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠγ εξετάσεων Μαΐου 2022

 

Προς τους επιτυχόντες και τις επιτυχούσες   Εξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2022.

 

Σας ενημερώνουμε ότι από την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 μπορείτε να παραλάβετε το Πιστοποιητικό σας ΚΠγ Εξετάσεων

Μαΐου 2022 από την Διεύθυνσή μας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 8 π.μ. -  3 μ.μ..  Τα πιστοποιητικά παραδίδονται στους/

στις ενδιαφερομένους/ες αυτοπροσώπως ή στους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή σε

άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με «το γνήσιο της υπογραφής», ως ο νόμος ορίζει.

 

 

 

 

 

 

 

 

Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Τηλέφωνο: 2341 353 330

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

καλεί

τους/τις εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 42 του Ν. 4342/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, με θητεία από 01-01-2023 έως 31-12-2024, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε εν ενεργεία Διευθυντές σχολικών μονάδων της οικείας βαθμίδας που έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και υπηρετούν με οργανική θέση στην περιφέρεια του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου για το οποίο υποβάλλουν αίτηση.

Σε περίπτωση έλλειψης ενός ή περισσότερων Διευθυντών σχολικών μονάδων, ως μέλη δύναται να ορίζονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική θέση στην περιφέρεια του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.


Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4763/2020, σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων με τον ορισμό αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών ως μελών τους, τακτικών και αναπληρωματικών, λόγω μη ανάδειξής τους ή μη ανάδειξης επαρκούς αριθμού εκπροσώπων τους μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας ή μη αποδοχής του διορισμού τους ή παραίτησής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τα συμβούλια συγκροτούνται μετά από αντικατάσταση εκείνων από τα αιρετά μέλη που ελλείπουν από ισάριθμους Διευθυντές σχολικών μονάδων ή εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πλην των Διευθυντών σχολικών μονάδων, πρέπει να έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα κατατεθούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 20-12-2022 έως και την Πέμπτη 22-12-2022 και ώρα 10:00 π.μ..

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση