Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2024 - Υποβολή αιτήσεων

Σας γνωρίζουμε ότι εγκρίθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου έτους 2024 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, και με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και για απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, εντός δέκα (10) ημερών από την δημοσιοποίηση των θέσεων και ειδικότερα από τις 5 έως και τις 15 Απριλίου 2024.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 6 του αρ. 6 του ν. 4440/2016, όπως ισχύει, οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα (10) συνολικά θέσεις έως και τριών (3) φορέων, κατ΄ ανώτατο όριο.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.


Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του Μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr.

Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης.


Κατόπιν, ο υπάλληλος επιλέγει «Εξουσιοδότηση» και μεταφέρεται στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, όπου μπορεί να δει τις διαθέσιμες θέσεις του τρέχοντος κύκλου κινητικότητας και να υποβάλει αίτηση για την θέση/σεις που τον ενδιαφέρουν για μετάταξη ή/και απόσπαση μέσω του ΕΣΚ.

 

Δείτε εδώ την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

 

Δείτε εδώ τις σχετικές οδηγίες

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ Διευθύντριας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με πενταετή θητεία

Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του/της Διευθυντή/ Διευθύντριας του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) με πενταετή θητεία

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Εκτύπωση Email

Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17720/08-09-2023, ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους Ανασυνταγμένους Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17720/08-09-2023, ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, καθώς και τους Ανασυνταγμένους Πίνακες Απορριπτέων με τους υποψήφιους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Επισημαίνουμε ότι προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς (κωδ. θέσεων : 101 & 106) και Σερρών (κωδ. θέσεων : 104, 105, 109 & 110).

 Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

ΣΟΧ_1-2023_ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛ. ΟΧΗΜ. (106,109,110)

ΣΟΧ_1-2023_ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛ. ΟΧΗΜ. (107,108)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (101)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (102)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (103)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (104,105)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Εκτύπωση Email

Συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Δειγματική Διδασκαλία : Τρέχω Παίζω και Μαθαίνω - Δρομικά Παιχνίδια στο Κλασσικό Αθλητισμό

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης  θα πραγματοποιηθεί Δειγματική Διδασκαλία την (5η ώρα: 11.45 π.μ.) του Ω.Π. στη Φυσική Αγωγή σε συνδιδασκαλία της Ε΄ - ΣΤ΄τάξης όπου θα παρουσιαστεί σχέδιο μαθήματος με τίτλο : «Τρέχω Παίζω και Μαθαίνω - Δρομικά Παιχνίδια στο Κλασσικό Αθλητισμό ».

Η επιμορφωτική δράση υλοποιείται με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την διάχυση της καινοτομίας και την αναβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.


Η διδακτική προετοιμασία και η υλοποίηση της παραπάνω δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή συνδιδασκαλίας από τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Γιαβρούδη
Κωνσταντίνο , Παρτασίδου Δαμιανή και τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Κούπανη Αικατερίνη παρουσία συναδέλφων άλλων σχολικών μονάδων του Δήμου Παιονίας.


Στη δραστηριότητα θα παρουσιαστεί εφαρμογή διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή στο Κλασσικό Αθλητισμό με έμφαση σε δρομικά παιχνίδια όπου θα συμμετάσχουν μαθητές/τριες σύμφωνα με το Βιβλίο Φ.Α. της Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού - Κεφάλαιο 6: O Κλασσικός Αθλητισμός και διαθεματική προσέγγιση με την Χειροσφαίριση. Θα ακολουθήσει ενδεικτικά βιωματική εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς Φ.Α., αποτίμηση (αναστοχασμός και ανατροφοδότηση) της διδασκαλίας και συζήτηση για τις δυνατότητες και τα όρια των διδακτικών προσεγγίσεων, τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.


Κατά τη διδασκαλία θα αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα της Σ.Ε. Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φ.Α. Σερρών και Κιλκίς.


Η δήλωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών ΠΕ11 στην ημερίδα γίνεται στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:


https://docs.google.com/forms/d/1tHJ9X4Dpnyo8FVEYP41g04LCjqy5WSNqS6xeZN9FFWs/edit

 

  • Η ενδυμασία θα ήταν καλό να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
  • Η προσέλευση των εκπαιδευτικών θα ήταν καλό να πραγματοποιηθεί από 11.15πμ μέχρι 11.30 π.μ. ώστε να μην διαταραχθεί το σχολικό πρόγραμμα

Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Σερρών και Κιλκίς 

Αικατερίνη Κούπανη

 

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση