Προσλήψεις Αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. 2022. Δικαιολογητικά πρόσληψης.

Ανακοινώνεται το αρχείο  με τα στοιχεία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που προσλαμβάνονται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Αναρτώνται και τα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες που προσλαμβάνονται, θα πρέπει να συμπληρώσουν τα δικαιολογητικά που τους αφορούν και να καταθέσουν το φάκελό τους στη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας που θα γνωστοποιηθεί μετά την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία δήλωσης τοποθέτησης μέσω ΟΠΣΥΔ.

Η απόφαση πρόσληψης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. θα ανακοινωθεί την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022.

Όλοι οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες θα ενημερωθούν και στη προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εντός της ημέρας (30/08/2022).

Το αρχείο "0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών " , αφορά σε όλους,όσοι προσλαμβανονται .

Τα αρχεία με κατάληξη Π.Δ.Ε. _Τακτικού αφορούν στους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στη Γενική εκπαίδευση  με Χρηματοδότηση από τον Τακτικό και Π.Δ.Ε. Συγχρηματοδοτούμενο.

Τα αρχεία με κατάληξη ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_Π.Δ.Ε. , αφορούν στους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στην Ειδική Αγωγή.

Τέλος, τα αρχεία με κατάληξη ΕΣΠΑ, αφορούν στους αναπληρωτές που έχουν προσληφθεί στη ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΟΜΕΑΚΟ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών.doc)0. Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών.doc[ ]50 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1. Απογραφικό Δελτίο_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)1. Απογραφικό Δελτίο_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]246 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1. Απογραφικό Δελτίο_ΕΣΠΑ.doc)1. Απογραφικό Δελτίο_ΕΣΠΑ.doc[ ]233 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1. Απογραφικό Δελτίο_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)1. Απογραφικό Δελτίο_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]109 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]162 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_ΕΣΠΑ.doc)2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_ΕΣΠΑ.doc[ ]169 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)2. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]49 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]151 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_ΕΣΠΑ.doc)3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_ΕΣΠΑ.doc[ ]159 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)3. Αίτηση Μεταπτυχιακό_Διδακτορικό_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]39 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4. Υπεύθυνη Δήλωση_ ΕΣΠΑ.doc)4. Υπεύθυνη Δήλωση_ ΕΣΠΑ.doc[ ]113 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4. Υπεύθυνη Δήλωση_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)4. Υπεύθυνη Δήλωση_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]165 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (4. Υπεύθυνη Δήλωση_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)4. Υπεύθυνη Δήλωση_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]52 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]155 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΣΠΑ (1).doc)5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_ΕΣΠΑ (1).doc[ ]184 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)5. Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]42 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc)6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ Π.Δ.Ε.doc[ ]154 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_ΕΣΠΑ.doc)6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_ΕΣΠΑ.doc[ ]96 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc)6. Αίτηση άδειας κύησης_λοχείας _ανατροφής_Π.Δ.Ε._Τακτικού.doc[ ]42 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Αναπληρωτές 2022-2023_Κιλκίς.xls)Αναπληρωτές 2022-2023_Κιλκίς.xls[ ]38 kB

Εκτύπωση Email

Aιτήσεις δήλωσης προτίμησης για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. /Ε.Β.Π. για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Από την προσεχή Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αίτησης δήλωσης προτίμησης  για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το διδακτικό έτος 2022-2023, και μέχρι την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022.

Η πρόσκληση  αφορά  εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  που είναι εγγεγραμμένοι:

-στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91 των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019 (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄1588/2021, και Γ΄ 1653/2021, 1694 Γ΄/2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν) καθώς και των κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 των Προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 2679/2021, και Γ΄ 2680/2021, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν),

-στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και προσωρινούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν.4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ61 και κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,ΠΕ08, ΠΕ11, Σελίδα 2 από 24 ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΠΕ78, ΠΕ79, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 με εξειδίκευση στην ΕΑΕ των Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022, (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π.),

- στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ) (https://opsyd.sch.gr/) και θα ενημερωθούν για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.gr) καθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Το ΔΤ - για πρόσκληση ΕΕΠ- ΕΒΠ ΕΔΩ 

Η εγκύκλιος ΕΕΠ- ΕΒΠ ΕΔΩ 

Το ΔΤ για πρόσκληση ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΔΩ 

Η πρόσκληση  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΔΩ 

Εκτύπωση Email

Ενημέρωση για τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022

Σε συνέχεια της από 19 Απριλίου 2022 ανακοίνωσης για την δημοσίευση προκηρύξεων από το Α.Σ.Ε.Π.  για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων  μελών Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.

σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 27/τ.ΑΣΕΠ/3-5-2022 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) που αφορά στην προσθήκη πρόσθετου προσόντος για την ένταξη στον κλάδο ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών ως εξής:

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Ε. του τρέχοντος έτους.

Το εν λόγω μοριοδοτούμενο προσόν υποβάλλεται στο ΟΠΣΥΔ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  αριθ. πρωτ. 48779/Ε4/29-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

 

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται ότι,

 

με την αριθμ. 48779/Ε4/29-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) πρόσκληση, καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και ΠΕ31 και τα μέλη ΔΕ01-ΕΒΠ που πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις αριθμ. 2ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 24/21-4-2022) και 1ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 23/21-4-2022) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου, σε περίπτωση που δε διαθέτουν φάκελο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (https://opsyd.sch.gr/) μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

 

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται:

από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Η πρόσκληση εδώ

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Απο το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται ότι,

 

με την αριθμ. 48772/Ε1/29.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) πρόσκληση, καλούνται οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Ειδικής Αγωγής ΠΕ61 και ΠΕ71 και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ41, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΠΕ90, ΠΕ91, ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στις αριθμ. 3ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 20/18-04-2022), 4ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 18/18-04-2022) και 5ΕA/2022 (τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π. 19/18-04-2022) Προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα επικαιροποίησης των στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικο φάκελό τους ή δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου, σε περίπτωση που δε διαθέτουν φάκελο, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (https://opsyd.sch.gr/) μεταφορτώνοντας τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήματος/μεταφόρτωσης δικαιολογητικών ορίζεται:

από την Τετάρτη 4 Μαΐου και ώρα 10:00 έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 23:59.

Η πρόσκληση εδώ

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση