Ολοκλήρωση καταχώρησης δικαιολογητικών μοριοδοτούμενων προσόντων/κριτηρίων τα οποία υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των 1ΓΕ/2019 , 2ΓΕ/2019,2ΓΔ/2020,3ΓΤ/2020 προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.

Ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε, από τη Διεύθυνσή μας η καταχώρηση και επικύρωση των δικαιολογητικών μοριοδοτούμενων προσόντων /κριτηρίων κατάταξης  υποψηφίων εκπαιδευτικών  τα οποία υποβλήθηκαν από  τους ενδιαφερόμενους.

Παρακαλούμε,  οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να προβούν σε έλεγχο των καταχωρισμένων και επικυρωμένων προσόντων /κριτηρίων εισερχόμενοι στον προσωπικό τους φάκελο στο  https://opsyd.sch.gr  και στην περίπτωση που διαπιστώσουν  λανθασμένη ή και ελλιπή -κατά την άποψή τους- καταχώριση ή και επικύρωση να  επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη διεύθυνση  (2341353322-21-23-24) ή να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο  οποίο θα αναφέρεται  το ονοματεπώνυμο, ο κλάδος και  ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης υποβολής , στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Επισημαίνουμε ότι

  • σε ότι αφορά τα πτυχία integrated master έχουμε απευθύνει ερώτημα στο Υ.ΠΑΙ.Θ.  και οι καταχωρήσεις/επικυρώσεις ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την απάντηση που θα λάβουμε.
  • Το πεδίο " εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ' θα επικυρωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.
  • Οι  γνωματεύσεις ΚΕΠΑ , θα επικυρωθούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Εκτύπωση Email

06-03-20 Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  υπενθυμίζεται:

06-03-20 Υπενθύμιση για συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ86 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής

Σας υπενθυμίζουμε ότι με την αριθμ 30239/Δ2/28-02-2020 (ΑΔΑ:ΩΝΙΥ46ΜΤΛΗ-Ι9Ο) απόφαση της Υφυπουργού Σ. Ζαχαράκη (επισυνάπτεται) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ86 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019, οι οποίοι παραμένουν σε ισχύ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 131407/Ε1/24.08.2019 Υ.Α. (Β΄ 3283, ΑΔΑ: 6Α0Ε4653ΠΣ-Ε66) και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Υποστήριξη Πιστοποίησης για το Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής για το σχολικό έτος 2019-2020, με αμοιβές που αντιστοιχούν σε εκείνες των ωρομισθίων εκπαιδευτικών, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση μέσω του ακόλουθου συνδέσμου https://schools.espa.minedu.gov.gr/kpp  από 03 Μαρτίου 2020 μέχρι και 10 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00.  

Από την παρούσα διαδικασία εξαιρούνται όσοι έχουν ήδη προσληφθεί ως αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου) κατά το τρέχον σχολικό έτος. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται όσοι, κατόπιν πρόσληψης, για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν αναλάβει υπηρεσία ή έχουν παραιτηθεί, καθώς και εκείνοι των οποίων η πρόσληψη έχει ανακληθεί.

 Επισημαίνεται ότι κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μια σχολικές μονάδες, προκειμένου να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα τμήματα Υποστήριξης.

Η απόφαση σε μορφή pdf

Ο σχετικός πίνακας ορισμού τμημάτων για τη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς .

Εκτύπωση Email

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων των 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.

 

 

Κατόπιν του από 26-2-2020 δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π., με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019»,

η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

για τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π.,  παρατείνεται έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

για τους υποψηφίους των 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.,  παρατείνεται έως και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2020.

Η σχετική εγκύκλιος

Εκτύπωση Email

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της προκήρυξης 2ΓΕ/2019

  Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώνεται ότι

κατόπιν του από 20-2-2020 δελτίου τύπου του Α.Σ.Ε.Π., με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019», σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του Α.Σ.Ε.Π. (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Η σχετική ενημέρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στον παρακάτω σύνδεσμο:

20200220 Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών ΩΣΡΣ46ΜΤΛΗ-Σ27

 

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού

Από το Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων

καλούνται

οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες, που επικαλούνται, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς Πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), στο πλαίσιο των με αριθμ.

1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 07-02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.»

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2 /τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05 -02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΔΕ», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο  Α.Σ.Ε.Π. αρχίζει στις 18 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 6 Μαρτίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

Πρόσκληση Υποβολής Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στις Διευθύνσεις εντός της οριζόμενης προθεσμίας : Από τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση