Αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών _Προσλήψεις 05 Μαρτίου 2021.

Αναρτώνται οι αποφάσεις τοποθέτησης

των  δύο αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς 

1.  με τη  με αριθμό πρωτ. 26063/E1/05-03-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΜΨ46ΜΤΛΗ-62Φ) Υ.Α.  « Πρόσληψη 34 εκπαιδευτικών, κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» με κωδικό ΟΠΣ 5010706, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020, για το διδακτικό έτος 2020-2021

και

2. με αρ. πρωτ. 26062/Ε1/05-03-2021(ΑΔΑ: 6ΝΨΔ46ΜΤΛΗ-0ΡΗ)  «Πρόσληψη 412 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη προσωπική τους ηλεκτρονική διεύθυνση,  για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για τις ημερομηνίες  ανάληψης υπηρεσίας.

Εκτύπωση Email

Ενημέρωση και δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των πινάκων με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το Υ.ΠΑΙ.Θ. , με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021 ,

ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και  θα προσληφθούν με Υ.Α. στη Διεύθυνσή μας , ότι αμέσως εκδόθηκε η σχετική Υ.Α. πρόσληψης και η απόφαση τοποθέτησης σε σχολική μονάδα από το  Διευθυντή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Επομένως όπως αναφέρεται και στο σχετικό συνημμένο αρχείο της με αρ.πρωτ. 449/10-02-2021 (ΑΔΑ:60ΛΩ46ΜΤΛΗ-Κ2Α) Διευθυντή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κιλκίς

καθορίζουμε την σχολική μονάδα προσωρινής τοποθέτησης,  τοποθετούμε  και διαθέτουμε  τις εκπαιδευτικούς  οι οποίες  προσλήφθηκαν  σύμφωνα με την  με αρ. πρωτ. 16222/Ε1/10-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59) Υπουργική Απόφαση για χρονικό διάστημα  μέχρι τρείς μήνες από την ημερομηνία ανάληψης, εκτός και αν συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν. 4722/2020 (Α΄ 177), περί δυνατότητας ισόχρονης ανανέωσής της συναφθείσας σύμβασης στο πλαίσιο του ανωτέρω αναφερόμενου έργου, ως εξής:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Κλάδος

Σχέση εργασίας

Σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας /Προσωρινή Τοποθέτηση

Σχολική Μονάδα Διάθεσης_ Ώρες και Ημέρες

Σχολική Μονάδα Διάθεσης_ Ώρες και Ημέρες

1

Δεληπάλα

Δάφνη

ΠΕ78

ΑΠΩ

1ο ΓΕ.Λ. Κιλκίς (16 ώρες)

1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  4 ώρες /2 ημέρες

2ο Γυμνάσιο Κιλκίς  3 ώρες /1 ημέρα

2

Ευθυμιάδου

Ευγενία

ΠΕ88.01

ΑΠΩ

2ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  (12 ώρες )

 ΕΠΑ.Λ. Αξιούπολης 8 ώρες /2 ημέρες

1ο ΕΠΑ.Λ. Κιλκίς  2ώρες /1 ημέρα

Οι προσλαμβανόμενες θα αναλάβουν υπηρεσία στη σχολική μονάδα τοποθέτησης ,  από την Πέμπτη  11/02/2021 έως και την Παρασκευή  12/02/2021.

Αναρτώνται  τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας .

Το απογραφικό δελτίο θα αποσταλεί οπωσδήποτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου  2021.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση , παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 2341353322 και  2341353325.

Θα ακολουθήσει επικαιροποίηση της ανακοίνωσης αμέσως μόλις εκδοθεί η Υ.Α. πρόσληψης.

 

Εκτύπωση Email

Ορθή επανάληψη _Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α ́), όπως τροποποίησε το άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́),

καλούνται:

α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που έχουν ενταχθεί στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1 ́ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ28-Φυσιοθεραπευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών, ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών όπως δημοσιεύθηκαν αναμορφωμένοι στο ΦΕΚ 1271/Γ ́/13-8-2020 και του κλάδου ΠΕ22-Επαγγελματικών Συμβούλων στο ΦΕΚ 2361/Γ ́/18-12-2019 της 2ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

β) τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που έχουν ενταχθεί στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2 ́ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ όπως δημοσιεύθηκε αναμορφωμένος στο ΦΕΚ 1272/Γ ́/13-8-2020 της 1ΕΑ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ και

γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικήςπου έχουν ενταχθεί στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α ́ της2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 165 του ν. 4763/2020 (ΦΕΚ 254 Α ́)να υποβάλουν αίτηση,μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/)για πρόσληψη ως αναπληρωτές για το σχολικό έτος 2020-2021σε:

  • συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης
  • Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
  • σχολική μονάδα εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

από την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου έως και την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021
Οδηγίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων βρίσκονται στο Εγχειρίδιο δήλωσης σχολικών μονάδων 2020-21 (ειδική προκήρυξη)

Δείτε την ειδική πρόσκληση

Δείτε την ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. _ορθή επανάληψη της ειδικής προκήρυξης

Εκτύπωση Email

Ενημέρωση και δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει Ειδικής Προκήρυξης.

Προσλήψεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2020-2021, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει).

 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών (άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει) .

Για τις λειτουργικές ανάγκες της ΔΙ.Δ.Ε.Κιλκίς προσλαμβάνονται οι παρακάτω αναφερόμενοι /αναφερόμενες :

Πεγκλίδου Σοφία ΠΕ02 Μ.Ν.Α.Ε. - 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΚΙΛΚΙΣ - 23 ώρες 
Καραλη Δήμητρα ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ - 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ - 15 ώρες 
Τσαχουρίδης Φίλιππος ΠΕ02 ΔΥΕΠ -  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - 7 ώρες ,  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ  - 8 ώρες 
Παπαβασιλείου Ευδοκία ΠΕ02 ΤΥ-ΖΕΠ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ - 15 ώρες 
Κατσιγιάννη Λαμπρινή ΠΕ03 ΔΥΕΠ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ - 7 ώρες , ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ - 8 ώρες 

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υ.ΠΑΙ.Θ. οι προσλαμβανόμενοι/ προσλαμβανόμενες , οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, απευθείας στην σχολική μονάδα πρόσληψής τους. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

 Σύμφωνα με την ενημέρωση της Υπηρεσίας μας από το Υ.ΠΑΙ.Θ. η Υπουργική απόφαση πρόσληψης , θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2021.

 Ο πίνακας με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται καθώς και τα πρότυπα έντυπα προκειμένου,  να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης επισυνάπτονται και παρακαλούμε για την ορθή συμπλήρωσή τους σύμφωνα με το έργο στο οποίο προσλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Επισημαίνουμε ότι τα πρότυπα έντυπα ΔΥΕΠ διαφοροποιούνται.

Το απογραφικό δελτίο συμπληρωμένο, θα πρέπει να έχει αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021.

Παρακαλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς - με δεδομένο ότι απαιτείται βεβαίωση μετακίνησης  και επομένως αναγγελία πρόσληψης στο" Εργάνη", πριν από την ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα- να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς στους τηλεφωνικούς αριθμούς:

2341353325 και 2341353322

Εκτύπωση Email

Ενημέρωση και δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι θα προσληφθούν για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενισχυτικής Διδασκαλίας σχολικών μονάδων Σ.Κ.Α.Ε. αρμοδιότητάς μας.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του πινάκα κατάταξης εκπαιδευτικών  και της κατανομής ανά Σ.Κ.Α.Ε. αρμοδιότητάς μας, ενημερώνουμε τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναφέρονται στον πίνακα κατάταξης με επισήμανση για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχουν κατά την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας .

Το απογραφικό δελτίο και η υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης ,  θα αποσταλούν οπωσδήποτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  μέχρι την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021.

Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση κατά την υπογραφή της σύμβασης (Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021).

Παρακαλούμε για την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης μας , στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2341353322 και  2341353325.

 

Επισυνάπτεται και η εγκύκλιος έναρξης λειτουργίας της Ενισχυτικής για το σχολικό έτος 2020-2021.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση