Υποβολή δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και πίνακας λειτουργικών κενών 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι,

από  02 Αυγούστου 2020 και μέχρι και 16 Αυγούστου 2020,

οι εκπαιδευτικοί  όλων των κλάδων , οι οποίοι  είναι

  • οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμοι στη σχολική τους μονάδα
  • επιθυμούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα
  • βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
  • έχουν αποσπασθεί από άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς

μπορούν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το συνημμένο αρχείο στην ηλεκτρονική Διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εναλλακτικά και μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η αποστολή με τον παραπάνω τρόπο,  παρακαλούμε η δήλωση να αποστέλλεται  με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 2341353326 και αν και αυτό δεν είναι δυνατό , με φυσική παρουσία  στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης , Ανδρέα Παπανδρέου 3  Κιλκίς , δεύτερος όροφος .

Ο πίνακας κενών και πλεονασμάτων που επισυνάπτεται , αφορά  σε όλα Γυμνάσια και ΓΕ.Λ. αρμοδιότητάς μας (με εξαίρεση το ΓΕ.Λ. Αξιούπολης) καθώς  υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες προσδιορισμού τους σε  ΕΠΑ.Λ..

Ο πίνακας , θα επικαιροποιείται όποτε υπάρχουν στοιχεία για τον προσδιορισμό των κενών και πλεονασμάτων  ως προς τις σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ.

Επισημαίνουμε ότι, η  παρούσα δήλωση αποτελεί δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και επομένως

πρέπει να δηλώνονται όχι μόνο οι σχολικές μονάδες που εμφανίζονται να  παρουσιάζουν λειτουργικά  κενά αλλά κυρίως και -κατά περίπτωση- όποιες επιθυμεί ο εκπαιδευτικός να δηλώσει, διότι είναι δυνατό να δημιουργηθούν ή και να πάψουν να υφίστανται  λειτουργικά κενά με τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών αλλά και από πιθανές ανακλήσεις αποσπάσεων, ανακλήσεις μακροχρόνιων αδειών, νέων αποσπάσεων ή ικανοποίηση ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας  επί των αποφάσεων απόσπασης ,  έγκρισης ή  μη έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων  (το τελευταίο αφορά σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. μόνο).

Είναι σαφές ότι, για όλους τους παραπάνω λόγους , υπάρχει πιθανότητα τα λειτουργικά κενά ή και τα πλεονάσματα ,  να μεταβληθούν.

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

προκηρύσσει

Την πλήρωση με επιλογή των παρακάτω πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με προσωρινούς Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι προσωρινοί Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τοποθετούνται έως την επιλογή και τοποθέτηση νέων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και πάντως για θητεία που δεν θα πρέπει να υπερβεί την 31η Αυγούστου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως προσωρινοί Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Teachersapp (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/) στην οποία εισέρχονται με τη χρήση των κωδικών ΤΑΧΙSΝΕΤ.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μαζί με τα ως άνω αναγκαία δικαιολογητικά, από 31-07-2020 έως 06-08-2020 και ώρα 18:00.

Επισημαίνεται ότι μετά την οριστική υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας δεν είναι δυνατή η τροποποίησή της.

Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται στο Κεντρικό Κτήριο ΥΠΑΙΘ, μέχρι και τις 07-08-2020 και ώρα 15.00.

 

Δείτε την με Αρ. Πρωτ. Φ.353.1 / 12 / 102292 / Ε3/30-07-2020 Προκήρυξη εδώ

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 Σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 99231/Ε1/24-7-2020  (ΦΕΚ 26/τ. Προκ. Α.Σ.Ε.Π./27.7.2020, ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4) ) Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ61, ΠΕ70, ΠΕ71, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ86, ΠΕ87, ΠΕ88, ΠΕ89, ΤΕ01, ΤΕ02 και ΤΕ16, εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ του Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 937, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1170 και Γ΄ 908, όπως τροποποιήθηκε με το Γ΄1171), υποβάλλονται αιτήσεις -δηλώσεις περιοχών προτίμησης .

Οι αιτήσεις-δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) https://opsyd.sch.gr από την Τρίτη 28 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020.

Δείτε  περισσότερα στην πρόσκληση αριθμ.99231/Ε1/24-7-2020 ΑΔΑ: ΩΛΒΧ46ΜΤΛΗ-3Υ4

Δείτε περισσότερα για τις αιτήσεις δηλώσεις στην εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ. 100541/Ε1/28.7.2020, ΑΔΑ: Ψ5ΚΡ46ΜΤΛΗ-ΞΒ4

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων,

αναφέρουμε τις σχολικές μονάδες με τμήματα ένταξης καθώς και τη σχολική μονάδα Ε.Α.Ε.  αρμοδιότητας Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς :

Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Κιλκίς

Τ.Ε. 3ου Γυμνασίου Κιλκίς

Τ.Ε. Γυμνασίου Πολυκάστρου

Τ.Ε.  Γυμνασίου Νέου Αγιονερίου

Τ.Ε. Γυμνασίου Σ.Σ. Μουριών

Τ.Ε. Γυμνασίου  Γουμένισσας

Τ.Ε. Γυμνασίου Ευρωπού

Τ.Ε. Γυμνασίου Πλατανιάς

Εκτύπωση Email

Διαδικασία μετατάξεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες για λόγους υγείας.

 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αποδεδειγμένα ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους υγείας δύνανται να μεταταχθούν σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων μόνον μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (Ε.Σ.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 τ.Α ́), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 44 του Ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17 τ.Α ́)και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 τ.Α ́),τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων για την αποδέσμευσή τους από την άσκηση των εκπαιδευτικών καθηκόντων τους,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 4440/2016 (Φ.Ε.Κ. 224 τ.Α ́)

Δείτε την σχετική εγκύκλιο εδώ

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

   Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 47102/Ε2/16-04-2020 εγκυκλίου «Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021» (ΑΔΑ: ΩΑΧΜ46ΜΤΛΗ-8ΨΚ) και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υποβλήθηκε ικανός αριθμός αιτήσεων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για τη στελέχωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων , καλεί
τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για πέντε σχολικά έτη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄), να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, δια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, από 16-07-2020 μέχρι 21-07-2020. Οι προσφερόμενες θέσεις απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις, ειδικά προσόντα και θα καλύψουν εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν προκύψει.

Δείτε περισσότερα εδώ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση