Το Σχολείο του Μέλλοντος. Μάνατζμεντ και Διοίκηση

Το Σχολείο του Μέλλοντος. Μάνατζμεντ και Διοίκηση.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων χρονικής διάρκειας

δεκατεσσάρων(14) μηνών με τη χρήση Μεικτής (Blended) Εκπαίδευσης.

Εκτύπωση Email

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γενικές Υποχρεώσεις

 

 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να :

 • Τηρούν τους όρους διεξαγωγής του προγράμματος και ιδιαίτερα το ωρολόγιο πρόγραμμα.
 • Είναι ακριβείς κατά την προσέλευσή τους στην ώρα, την ημέρα και τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος.
 • Συμμετέχουν ενεργά στην Επιμορφωτική Διαδικασία.
 • Συμπληρώνουν και παραδίδουν ανελλιπώς τα απαιτούμενα έντυπα και έγγραφα :
 1.  Αίτηση Συμμετοχής,
 2.  Έγκριση Συμμετοχής
 3.  Παρουσιολόγιο (Υπογραφή).
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (oroi parakoloythisis.doc)oroi parakoloythisis.doc[ ]37 kB

Εκτύπωση Email

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Εξ Αποστάσεως – επτά (7) μήνες

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς σε συνεργασία με :

 1. Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερικού,
 2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
 3. Σχολικούς Συμβούλους,
 4. Στελέχη της εκπαίδευσης και άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας,

θα πραγματοποιήσουν εισαγωγική Επτάμηνη (7) Επιμόρφωση Εξ Αποστάσεως, από Φεβρουάριο έως Σεπτέμβριο του 2014 με θέματα :

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (epimorfosi ej apostaseos.doc)epimorfosi ej apostaseos.doc[ ]116 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση