Υπόβολή Αίτησης Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2020

Αναρτώνται οι σχετικοί - με το θέμα - σύνδεσμοι  οι οποίοι παραπέμπουν στην εφαρμογή Δι@ύγεια και στο Υ.ΠΑΙ.Θ. προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι.

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση - δήλωση, αμέσως μετά την αποστολή της , να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη σχολική μονάδα  για  επιβεβαίωση της λήψης .

Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή απόφοιτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ έτους 2020 με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. –Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα.

Υποβολή αίτησης-δήλωσης για συμμετοχή απόφοιτων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. –Υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης για τα 3 μουσικά τμήματα

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν.3699/2008, στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ έτους 2020, για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Υποβολή αίτησης-δήλωσης υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ έτους 2020

 

Δείτε το Δελτίο τύπου από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τα σχετικά υποδείγματα αιτήσεων δηλώσεων κατά περίπτωση καθώς και πίνακα με τις τις ταχυδρομικές διευθύνσεις και τα emails  όλων των Γυμνασίων με Λυκειακές τάξεις , ΓΕ.Λ.  ΕΠΑ.Λ. και Ιδιωτικών αντίστοιχων σχολικών μονάδων, της επικράτειας.

Εκτύπωση Email

Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΝΕΟ σύστημα.

Στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο δίνονται οι απαραίτητες πληροφορίες για υποψηφίους (μαθητές και αποφοίτους) που θα επιλέξουν το Νέο σύστημα, αυτό δηλαδή που θα ισχύσει για πρώτη φορά στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2020.

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης ΓΕ.Λ. ( δηλαδή Γ΄ ημερησίου, Γ΄ τριετούς εσπερινού και Δ΄ τετραετούς εσπερινού), εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συμμετέχουν υποχρεωτικά με το νέο σύστημα, ενώ οι απόφοιτοι ημερήσιου ή εσπερινού μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν αν θα συμμετάσχουν με το παλαιό ή με το νέο σύστημα.

Εκτύπωση Email

Υποβολή Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου Υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω Διαδικτύου, Μηχανογραφικό Δελτίο με τις προτιμήσεις Τμημάτων και Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, από τη Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

https://examssevereillness.it.minedu.gov.gr/

Δείτε την ανακοίνωση στιν ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση