Διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. (4 Μαρτίου 2023)

 

Σας γνωρίζουμε ότι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 θα διενεργηθεί ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός (βλ.συνημμ.1), σύμφωνα με την Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022 του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 75/τ.Α.Σ.Ε.Π./21.11.2022). Οι υποψήφιοι και υποψήφιες του διαγωνισμού μπορούν να ενημερωθούν για το πρόγραμμα των εξετάσεων (βλ. συνημμένο πρόγραμμα) καθώς και να αναζητήσουν το Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

 

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση