Συμμετοχή εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής σε Δειγματική Διδασκαλία : Τρέχω Παίζω και Μαθαίνω - Δρομικά Παιχνίδια στο Κλασσικό Αθλητισμό

Την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αξιούπολης  θα πραγματοποιηθεί Δειγματική Διδασκαλία την (5η ώρα: 11.45 π.μ.) του Ω.Π. στη Φυσική Αγωγή σε συνδιδασκαλία της Ε΄ - ΣΤ΄τάξης όπου θα παρουσιαστεί σχέδιο μαθήματος με τίτλο : «Τρέχω Παίζω και Μαθαίνω - Δρομικά Παιχνίδια στο Κλασσικό Αθλητισμό ».

Η επιμορφωτική δράση υλοποιείται με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την διάχυση της καινοτομίας και την αναβάθμιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.


Η διδακτική προετοιμασία και η υλοποίηση της παραπάνω δράσης θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή συνδιδασκαλίας από τους Εκπαιδευτικούς ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Γιαβρούδη
Κωνσταντίνο , Παρτασίδου Δαμιανή και τη Σύμβουλο Εκπαίδευσης ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Κούπανη Αικατερίνη παρουσία συναδέλφων άλλων σχολικών μονάδων του Δήμου Παιονίας.


Στη δραστηριότητα θα παρουσιαστεί εφαρμογή διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή στο Κλασσικό Αθλητισμό με έμφαση σε δρομικά παιχνίδια όπου θα συμμετάσχουν μαθητές/τριες σύμφωνα με το Βιβλίο Φ.Α. της Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού - Κεφάλαιο 6: O Κλασσικός Αθλητισμός και διαθεματική προσέγγιση με την Χειροσφαίριση. Θα ακολουθήσει ενδεικτικά βιωματική εφαρμογή από τους εκπαιδευτικούς Φ.Α., αποτίμηση (αναστοχασμός και ανατροφοδότηση) της διδασκαλίας και συζήτηση για τις δυνατότητες και τα όρια των διδακτικών προσεγγίσεων, τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.


Κατά τη διδασκαλία θα αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό που θα αναρτηθεί και στην Ιστοσελίδα της Σ.Ε. Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Φ.Α. Σερρών και Κιλκίς.


Η δήλωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών ΠΕ11 στην ημερίδα γίνεται στην παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα:


https://docs.google.com/forms/d/1tHJ9X4Dpnyo8FVEYP41g04LCjqy5WSNqS6xeZN9FFWs/edit

 

  • Η ενδυμασία θα ήταν καλό να διευκολύνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
  • Η προσέλευση των εκπαιδευτικών θα ήταν καλό να πραγματοποιηθεί από 11.15πμ μέχρι 11.30 π.μ. ώστε να μην διαταραχθεί το σχολικό πρόγραμμα

Η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Φυσικής Αγωγής Σερρών και Κιλκίς 

Αικατερίνη Κούπανη

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση