• Βρίσκεστε εδώ:
  • Ανακοινώσεις
  • Γενικού Ενδιαφέροντος
  • Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πίνακες προσληπτέων ΔΕ οδηγών και ΔΕ συνοδών σχολικών οχημάτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και πίνακες απορριπτέων

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων, πίνακες προσληπτέων ΔΕ οδηγών και ΔΕ συνοδών σχολικών οχημάτων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και πίνακες απορριπτέων

Η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης  Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι έχουν αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες Κατάταξης υποψηφίων και οι προσωρινοί πίνακες Προσληπτέων για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17720/08-09-2023, ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, καθώς και οι πίνακες Απορριπτέων με τους υποψήφιους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω ανακοίνωσης.

Επισημαίνουμε ότι για τις θέσεις 102, 103, 107, 108 το κριτήριο της εντοπιότητας δεν προσμετράται, οπότε η κατάταξη των υποψηφίων πραγματοποιείται βάσει των συνολικών τους μονάδων.

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερομένους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά).

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που θα έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) [βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)] είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Καμία ένσταση δεν υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

01_11_23_ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΟΧ1_2023

ΣΟΧ_1-2023_ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 01-11-2023

ΣΟΧ1_2023 ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 01-11-2023

ΣΟΧ1_2023 ΟΔΗΓΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΣΟΧ1_2023 ΣΥΝΟΔΟΙ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΣΟΧ1_2023_ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση