• Βρίσκεστε εδώ:
  • Ανακοινώσεις
  • Γενικού Ενδιαφέροντος
  • Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17720/08-09-2023, ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανασυνταγμένοι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17720/08-09-2023, ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους Ανασυνταγμένους Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Συνοδών σχολικών οχημάτων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 17720/08-09-2023, ΣΟΧ 1/2023 Ανακοίνωση της υπηρεσίας μας, καθώς και τους Ανασυνταγμένους Πίνακες Απορριπτέων με τους υποψήφιους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της ανωτέρω Ανακοίνωσης.

Επισημαίνουμε ότι προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς (κωδ. θέσεων : 101 & 106) και Σερρών (κωδ. θέσεων : 104, 105, 109 & 110).

 Για τις υπόλοιπες θέσεις και κωδικούς δεν ισχύει το κριτήριο της εντοπιότητας.

ΣΟΧ_1-2023_ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛ. ΟΧΗΜ. (106,109,110)

ΣΟΧ_1-2023_ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛ. ΟΧΗΜ. (107,108)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (101)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (102)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (103)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (104,105)

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

ΣΟΧ1_2023 ΔΕ ΣΥΝΟΔΩΝ_ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση