Η Φωτογραφία με νέα ματιά

Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων - Σχολικών Δραστηριοτήτων της , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της , οργανώνει στα σχολεία της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με τους:

 

     1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 .

     2. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου , Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01.

     3. Οργανισμό Πολιτισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού του Δήμου Κιλκίς ,

         Καλλιτεχνικής Παιδείας – Φωτογραφίας .

     4. Θ. Τσιτάκη , Φωτογράφο , Φωτογραφική Ομάδα Κιλκίς .

 στις  05   Ιουνίου 2013 και ώρες 15:30 έως 20:30, εισαγωγική ημερίδα με θέμα« Η Φωτογραφία με νέα ματιά ».

fotografia

Εκτύπωση Email

Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη Δ.Ε. και ο ρόλος του Κ.Π.Ε. Κιλκίς

Σας κοινοποιούμε   έγγραφο του ΚΠΕ Κιλκίς  και   παρακαλούμε να   ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας .

Εκτύπωση Email

6ο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών και Γονέων « Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή »

Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς σε συνεργασία με τη Δ/νση A΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων - Σχολικών Δραστηριοτήτων τους , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους , οργανώνουν στα σχολεία της αρμοδιότητας τους και σε συνεργασία με :

     1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 .

     2. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου , Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01 .

   3. ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Σχολή Γονέων Ν. Κιλκίς .

         « Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8, και ΑΠ9 ».

     4. Msc Αλεξάνδρα Δελήπαλτα , Ψυχολόγο ( Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία ) .

     Οικογένεια στη σύγχρονη εποχή διάρκειας 50 ωρών.

          Από   ΔΕΥΤΕΡΑ 08 – 04 – 2013 και ώρα 16:30 έως 20:30.

oikogeneia

Εκτύπωση Email

Ίδρυση Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4»

Την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015.

Εκτύπωση Email

Συνάντηση Εργασίας Στελεχών για τη Θεατρική Αγωγή

  

     Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , συνηγορούμε στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων   εκπαιδευτικών στη συνάντηση εργασίας με θέμα « Θεατρική Αγωγή », η οποία θα λάβει χώρα στις 02 Απριλίου του 2013 και ώρα 13:00 έως 15:00 , στον 5ος όροφο των Γραφείων της Δ/νσης Β΄/ θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς – 21ης Ιουνίου 141 .

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση