Η Φωτογραφία με νέα ματιά

Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς διά του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων - Σχολικών Δραστηριοτήτων της , στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της , οργανώνει στα σχολεία της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με τους:

 

     1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη , Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02 .

     2. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου , Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01.

     3. Οργανισμό Πολιτισμού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού του Δήμου Κιλκίς ,

         Καλλιτεχνικής Παιδείας – Φωτογραφίας .

     4. Θ. Τσιτάκη , Φωτογράφο , Φωτογραφική Ομάδα Κιλκίς .

 στις  05   Ιουνίου 2013 και ώρες 15:30 έως 20:30, εισαγωγική ημερίδα με θέμα« Η Φωτογραφία με νέα ματιά ».

fotografia

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση