Συνάντηση Εργασίας Στελεχών για τη Θεατρική Αγωγή

  

     Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά , συνηγορούμε στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων   εκπαιδευτικών στη συνάντηση εργασίας με θέμα « Θεατρική Αγωγή », η οποία θα λάβει χώρα στις 02 Απριλίου του 2013 και ώρα 13:00 έως 15:00 , στον 5ος όροφο των Γραφείων της Δ/νσης Β΄/ θμιας Εκπ/σης Ν. Κιλκίς – 21ης Ιουνίου 141 .

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση