Ίδρυση Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4»

Την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Τα Ευρωπαϊκά Ορειβατικά Μονοπάτια Ε6 και Ε4» για τα σχολικά έτη 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση