Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη Δ.Ε. και ο ρόλος του Κ.Π.Ε. Κιλκίς

Σας κοινοποιούμε   έγγραφο του ΚΠΕ Κιλκίς  και   παρακαλούμε να   ενημερώσετε τους καθηγητές του σχολείου σας .

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση