Πολλαπλασιαστική Εκδήλωση – Multiplier Event Διεθνές Πιλοτικό Δίπλωμα στο Επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων “Evaluation and transferability of pilot course”

ERASMUS PLUS – KEY ACTION 2

STRATEGIC PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HIGER EDUCATION

                

How to wIN the challenGE: Internationalizing EQF Level 5

HINGE

Grant Agreement n.2015-1-IT02-KA203-015210

 

Directorate of Secondary Education Regional Unit of Kilkis (DIDE)

 

 

MULTIPLIER EVENT

Pilot International SCHE Curriculum in ICT in Level 5 of the National Qualification Framework (NQF)

Evaluationandtransferabilityofpilotcourse

 

26 April 2017

(Land of Wishes – Kilkis)

Εκτύπωση Email

«Γιορτή μαθητικής δημιουργίας - Παρουσίαση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016-2017,Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς»

         Σας ενημερώνουμε ότι οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Κιλκίς, σε συνεργασία με τον Δήμο Κιλκίς και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς, προτίθενται να διοργανώσουν «Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας - Παρουσίαση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016-2017, Σχολικών Μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς», στις 22 Μαΐου 2017, στο Κιλκίς, στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου – Κήπου της πόλης. 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (giorti.pdf)giorti.pdf[ ]331 kB

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσίασης του προγράμματος «Προσφυγικές Ροές, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διαπολιτισμικότητα» και της δράσης «Μια Βαλίτσα Κόσμος»

            Oι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού (ΣΕΟ), διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σχετικά με το πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού: «Προσφυγικές Ροές, Ανθρώπινα Δικαιώματα και Διαπολιτισμικότητα» και την αντίστοιχη δράση «Μια Βαλίτσα Κόσμος».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi seo.doc)aitisi seo.doc[ ]53 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (eggrafo seo.doc)eggrafo seo.doc[ ]111 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egkrisi seo .doc)egkrisi seo .doc[ ]489 kB

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσίασης του Προγράμματος του Βρετανικού Συμβουλίου με τίτλο: “Δεξιότητες Ζωής” (Life Skills)

            Oι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς δια των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων τους, σε συνεργασία με το Βρετανικό Συμβούλιο, διοργανώνουν επιμορφωτικό σεμινάριο παρουσίασης του εγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος  του Βρετανικού Συμβουλίου με τίτλο: «Δεξιότητες Ζωής». 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi.doc)aitisi.doc[ ]55 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (eggrafo.doc)eggrafo.doc[ ]86 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egkrisi.pdf)egkrisi.pdf[ ]79 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση