Δύο διαλέξεις για τους Σεισμούς - 21 Φεβρουαρίου 2017

Οι διαλέξεις θα δοθούν από τους:

1.      Εμμανουήλ Σκορδίλη (Καθηγητής Σεισμολογίας Α.Π.Θ.)

Θέμα: «Σεισμοί: Βασική γνώση – Σύγχρονες τάσεις – Προστασίας».

2.      Σπύρο Παυλίδη (Καθηγητής  Γεωλογίας Α.Π.Θ.)

Θέμα: «Ενεργά ρήγματα και σεισμοί του Ελλαδικού χώρου με έμφαση στα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης».

3.      Ερωτήσεις – Συζήτηση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egrafo 21-2-2017.doc)egrafo 21-2-2017.doc[ ]121 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (kilkis.doc)kilkis.doc[ ]2458 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi .doc)prosklisi .doc[ ]34 kB

Εκτύπωση Email

Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών «STEM Capacity Building or STrEnghteM»

         Έχοντας   υπόψη   τα  ανωτέρω  σχετικά, σας  ενημερώνουμε  ότι  η  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς διά του Γραφείου  Σχολικών Δραστηριοτήτων προτίθεται, στο  πλαίσιο  των  γενικών  καθηκόντων  και  αρμοδιοτήτων  της, προκειμένου  να  επιτύχει  την  αποτελεσματική  λειτουργία  των  Σχολικών  Μονάδων, να  οργανώσει  σε  συνεργασία με το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο: Ενίσχυση των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών «STEM Capacity Building or STrEnghteM». 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi  STrEnghteM .doc)aitisi STrEnghteM .doc[ ]32 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (STEM Capacity Building or STrEnghteM.doc)STEM Capacity Building or STrEnghteM.doc[ ]136 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση