ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γενικές Υποχρεώσεις

 

 

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να :

  • Τηρούν τους όρους διεξαγωγής του προγράμματος και ιδιαίτερα το ωρολόγιο πρόγραμμα.
  • Είναι ακριβείς κατά την προσέλευσή τους στην ώρα, την ημέρα και τον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος.
  • Συμμετέχουν ενεργά στην Επιμορφωτική Διαδικασία.
  • Συμπληρώνουν και παραδίδουν ανελλιπώς τα απαιτούμενα έντυπα και έγγραφα :
  1.  Αίτηση Συμμετοχής,
  2.  Έγκριση Συμμετοχής
  3.  Παρουσιολόγιο (Υπογραφή).
Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (oroi parakoloythisis.doc)oroi parakoloythisis.doc[ ]37 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση