Το Σχολείο του Μέλλοντος. Μάνατζμεντ και Διοίκηση

Το Σχολείο του Μέλλοντος. Μάνατζμεντ και Διοίκηση.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη Διοίκηση Σχολικών Μονάδων χρονικής διάρκειας

δεκατεσσάρων(14) μηνών με τη χρήση Μεικτής (Blended) Εκπαίδευσης.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση