Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Η επιμόρφωση αφορά  σε συναδέλφους  που  δεν  έχουν  συμμετάσχει  σε  επιμόρφωση – υλοποιήσει Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (eTwinning, Erasmus+, Life, Horizon 2020, Associated Schools Project Network–UNESCO, European Language Label, Europeana DSI2, Pestalozzi, Health for Growth Programme, EU Programme for Employmentand Social Innovation-EaSI, Europe for Citizens), είναι εγγεγραμμένοι στο eTwinning, γνωρίζουν Αγγλικά (επιπέδου Β2), γνωρίζουν χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Α’ επίπεδο), φέρουν φορητό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και  ενδιαφέρονται  να  επιμορφωθούν ή και να υλοποιήσουν προγράμματα Καινοτόμων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (aitisi.doc)aitisi.doc[ ]33 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (European Programmes.doc)European Programmes.doc[ ]162 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (programma.doc)programma.doc[ ]40 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση