Πρόσκληση νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ για υποβολή αίτησης απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α ́177).

Ανακοινώνεται η εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.για υποβολή αίτησης απόσπασης νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α ́177) καθώς και την αίτηση σε αρχείο word  για την ενημέρωση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μέλη που υπάγονται στις κατηγορίες που αναφέρονται στην εγκύκλιο.

Υποβολή αιτήσεων: Από 23 Αυγούστου 2023 έως 28 Αυγούστου 2023

Εκτύπωση Email

Ενημέρωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και σε δομές της Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2023-2024.

Αναρτάται έγγραφο σχετικό με το θέμα,  από το

Υπουργείο Παιδείας , Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διεύθυνση Διοίκησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τμήμα Β΄ - Κινητικότητας Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Τοποθέτησεις εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά διδακτικού έτους 2023-2024

Ανακοινώνονται, μετά τη λήξη της 11ης /11-08-2023 Συνεδρίασης των μελών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., οι πίνακες με την πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας (λειτουργικά υπεράριθμοι, διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Απόσπαση), σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων διδακτικού έτους 2023-2024.

Η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί  στις σχολικές μονάδες που τοποθετούνται.

Οι αποφάσεις της Διευθύντριας για την τοποθέτηση, αμέσως μόλις δημοσιευθούν, θα αποσταλούν στις σχολικές μονάδες.

Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν αναφορά για λάθος ή παράλειψη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. (επί των τοποθετήσεων, όπως  αποτυπώνονται στoυς πίνακες) εντός πέντε (5) ημερών, από 11/08/2023 έως και 16/08/2023, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Κεντρικής Μακεδονίας με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) της Κεντρικής Μακεδονίας με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

 

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Κεντρικής Μακεδονίας


καλεί
τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν, για ένα (1) διδακτικό έτος προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις εκπαιδευτικών Προτύπων Σχολείων (Π.Σ.) και Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ.) της Π.Δ.Ε. που υπηρετούν ή της περιοχής διορισμού τους στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που έχουν διορισθεί κατά το σχολικό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

α) της οικείας βαθμίδας με την προκηρυσσόμενη θέση,

β) διαφορετικής βαθμίδας με την προκηρυσσόμενη θέση, στην περίπτωση που αυτή είναι κοινής
ειδικότητας.
να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού ενός (1) διδακτικού έτους, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.
 
Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις εκπαιδευτικών που ανήκουν σε διαφορετική βαθμίδα από την προκηρυσσόμενη θέση θα εξεταστούν μόνο στην περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες από εκπαιδευτικούς της βαθμίδας της προκηρυσσόμενης θέσης,
Οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν την αίτηση απόσπασης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr στο ΕΠ.Ε.Σ. της Σχολικής μονάδας στην οποία επιθυμούν να αποσπαστούν, σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία είναι προσβάσιμη στη διαδρομή Εκπαίδευση/Επαγγελματίες εκπαίδευσης/Αιτήσεις εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από Παρασκευή 11/08/2023 έως Κυριακή 20/8/2023 στις 23:59.
 
Δείτε εδώ την σχετική προκήρυξη

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντή/Διευθύντριας του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Κιλκίς

..................................................................................................

επαναπροκηρύσσουμε

 την πλήρωση με επιλογή της παρακάτω μίας (1) κενής θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Σχολικής μονάδας Ε.Α.Ε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

α/α

Σχολική Μονάδα

1

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Κιλκίς

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά,

από την  Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2023 και ώρα 16:00.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Για την διευκόλυνση των ενδιαφερομένων αναρτάται το υπόδειγμα της αίτησης σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχείο .word).

Είναι επεξεργάσιμο και αν σε κάποια ενότητα δεν επαρκούν οι γραμμές, υπάρχει η δυνατότητα να εισαχθούν όσες γραμμές απαιτούνται.

Επίσης, δεν αναρτάται η σχετική νομοθεσία καθώς στις σχετικές διατάξεις της προκήρυξης έχουν εισαχθεί υπερσύνδεσμοι και οι ενδιαφερόμενοι έχουν την  δυνατότητα  να αναζητήσουν οτιδήποτε σχετικό.

Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών στα παρακάτω αναφερόμενα:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες αποστέλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά  αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα πρέπει να έχει την εξής δομή :

Θέμα:

"Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής Διευθυντή/Διευθύντριας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Κιλκίς"

Σώμα κειμένου:

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού, αριθμός μητρώου εκπαιδευτικού , κλάδος/ειδικότητα

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει ψηφιοποιήσουν  την αίτηση και τα υποβλητέα  δικαιολογητικά σε ευκρινές/η αρχείο/α pdf .

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η αποστολή, λόγω μεγέθους των αρχείων (συνήθως υπάρχει πρόβλημα σε αρχεία άνω των 8 MB), η αποστολή μπορεί να γίνει τμηματικά, αναφέροντας στο τέλος του θέματος κάθε μηνύματος  «Μέρος 1Ο», «Μέρος 2Ο » …..

Τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα ληφθούν υπόψη.

Επισυνάπτεται και Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π., έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς/Τμήμα Γ’ Προσωπικού  στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2341353321, 2341353322, 2341353325.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση