Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνεται ο πίνακας με  τις τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα που αναφέρεται στην σχετική στήλη (σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας / ΝΑΙ) .

Μετά την αναφορά  ανάληψης υπηρεσίας στο myschool,  οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποδεχτούν ψηφιακή σύμβαση μέσω του 

anaplirotes.gov.gr. Θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59  της ημέρας που θα αναλάβουν υπηρεσίας.

 

Σε κάθε περίπτωση, ενημερώνουμε ότι αν υπάρξουν λόγοι που θα καταστήσουν επιβεβλημένη  την τροποποίηση των τοποθετήσεων, όπως ανακοινώνονται, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων, αυτές θα τροποποιηθούν.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση