• Βρίσκεστε εδώ:
  • Εκπαιδευτικοί
  • Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων/Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου, αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς

Προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων/Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Εργαστηριακού Κέντρου, αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς

Ανακοινώνεται η προκήρυξη - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Διευθύντριας Δ.Ε. Κιλκίς

για την πλήρωση με επιλογή  δεκαοκτώ (18) θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών  Σχολικών Μονάδων και του Εργαστηριακού Κέντρου, καθώς και  τριών (3) Υπευθύνων Τομέα Εργαστηριακού Κέντρου αρμοδιότητας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν  κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, οργανικά στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας Δ.Ε. Κιλκίς, και έχουν τα νόμιμα προσόντα, υποβάλλουν σχετική αίτηση από την  Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023  και ώρα 15:00,  συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Περισσότερες  πληροφορίες  στο συνημμένο αρχείο " 5064_Προκήρυξη Υποδιευθυντές_Υπεύθυνοι Τομέων _ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς_ΨΑ5Τ46ΝΚΠΔ-1Ε9" .

Αναρτώνται αρχεία

Αίτησης 

Υπεύθυνης Δήλωσης

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση