Έγκριση Διεξαγωγής Έρευνας - Ειδική Αγωγή

Σας κοινοποιούμε προς ενημέρωσή σας το με αριθ. πρωτ. 48905/10-4-2013 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης, Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής, Τμήματος Γ΄, Διδακτικών Βιβλίων- Μέσων Διδασκαλίας.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε σχετικά τους Διευθυντές των ΕΕΕΕΚ Κιλκίς, Βέροιας, Θέρμης, Πυλαίας, Σερρών και ΤΕΕ (Ε.Α.) Σερρών, ώστε να διευκολύνουν την πραγματοποίηση της έρευνας.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (6508191539044C25B043C9725D80DFFD.pdf)6508191539044C25B043C9725D80DFFD.pdf[ ]793 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση