Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκλογές αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (Α΄1) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών», σας γνωστοποιούμε τα εξής:
Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

 

Από τον  Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

καλούνται

οι εκπαιδευτικοί  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που διαθέτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις επιλογής, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν στην κενούμενη θέση του Προϊσταμένου του Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, για το υπόλοιπο της θητείας που θα λήξει κατά τα οριζόμενα στην με αρ. πρωτ. Φ.361.22/27/108543/Ε3/29-6-2018 Υ.Α. (ΑΔΑ : 6ΤΛΟ4653ΠΣ-ΒΝΤ), να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας, που ορίζεται από την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 έως την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020.

Περισσότερα στο σχετικό αρχείο της προκήρυξης το οποίο επισυνάπτεται.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτά συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων απόσπασης/διάθεσης πλεοναζόντων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 από Π.Υ.Σ.Δ.Ε./Π.Υ.Σ.Π.Ε. σε άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής , οι οποίοι υπηρετούν  στο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς  εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης (ή διάθεσης, εάν πρόκειται για αποσπασμένους από άλλο Π.Υ.Σ.Π.Ε./Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) σε σχολικές μονάδες των

Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Ανατολικής Θεσσαλονίκης

και

Π.Υ.Σ.Π.Ε.  Δυτικής Θεσσαλονίκης,     με σειρά προτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την Τετάρτη 25-09-2019, ώρα 10:00 π.μ., στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο(email ή ιδιοχείρως).

email αποστολής αίτησης:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ταχυδρομική Διεύθυνση : Ανδρέα Παπανδρέου 3  Κιλκίς

Εκτύπωση Email

Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης, ανάκλησης απόσπασης και συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών

Σας γνωρίζουμε ότι το ηλεκτρονικό σύστημα Ο.Π.Σ.Υ.Δ. θα είναι ανοιχτό από την Παρασκευή, 13/09/2019 έως και τη Δευτέρα, 16/09/2019 και ώρα 13:00 για την υποβολή:
Α) Συμπληρωματικών αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. 56623/E2/10-04-2019 εγκύκλιο αποσπάσεων, που αφορούν σε ειδική κατηγορία απόσπασης και σε αποσπάσεις κατά προτεραιότητα. Επίσης, για λόγους κοινωνικής ευαισθησίας δίνεται η δυνατότητα για αποσπάσεις ΑΜΕΑ, αποσπάσεις για λόγους υγείας, αποσπάσεις για συνυπηρέτηση με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και για απόσπαση σε ακριτικές περιοχές, ορεινές περιοχές και νησιά. Για την τελευταία περίπτωση, η δήλωση προτίμησης της περιοχής αυτής θα πρέπει να αναγραφεί από τους αιτούντες εκπαιδευτικούς στις παρατηρήσεις της αίτησης.
Β) Επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης με δυνατότητα τροποποίησης των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ προτίμησης.
Σε περίπτωση μεταβολής των μοριοδοτούμενων στοιχείων απόσπασης σε σχέση με την αρχική καταχωρηθείσα αίτηση λόγω μεταβολής των κριτηρίων απόσπασης (π.χ. γέννηση τέκνου κ.ο.κ.), οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης, όπου θα αποστείλουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα προβαίνουν σε αλλαγή των στοιχείων της αίτησης, εφόσον αυτό προκύπτει από τα δικαιολογητικά.
Γ) Ανακλήσεων απόσπασης. Θα πρέπει να αναφερθούν συνοπτικά και με σαφήνεια οι λόγοι του αιτήματος ανάκλησης προκειμένου να εξεταστεί αρμοδίως.

Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ. _142644Ε2_13-09-2019

 

Εκτύπωση Email

Επικαιροποίηση πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά.

Ανακοινώνεται ο επικαιροποιημένος πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά μετά την ολοκληρωση της συνεδρίασης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Επισημαίνουμε ότι , μέχρι στιγμής,  δεν έχουν ανακοινωθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ.  ανακλήσεις αποσπάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί θα αναλάβουν υπηρεσία τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, στις σχολικές μονάδες που τοποθετούνται.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση