Τροποποίηση χρονοδιάγραμματος ενεργειών Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Από τη γραμματεία του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς ανακοινώνεται ότι,

το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε., τροποποιείται ως προς το μέρος που αφορά στις τοποθετήσεις υπεραρίθμων με δεδομένο τον χαρακτηρισμό των σχολικών μονάδων του 2ου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕ.Λ. Κιλκίς ως Πειραματικών, σύμφωνα με την Υ.Α. 51614/Δ6/11-05-2021 .

Συγκεκριμένα αναβάλλεται, μέχρις ότου έχουμε ενημέρωση από το Υ.ΠΑΙ.Θ., η διαδικασία της τοποθέτησης των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών και επομένως όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές  που έπονται αυτής  σύμφωνα με το Π.Δ. 50/1995.

Για το θέμα  θα ενημερωθούν άμεσα όλοι οι εκπαιδευτικοί για οποιαδήποτε εξέλιξη με νεώτερη ανακοίνωσή μας.

 

Επισημαίνουμε ότι η προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021,  συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. θα πραγματοποιηθεί  και θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη λήξη της , οι ημερομηνίες υποβολής δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων από τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής.

Για την Ειδική Αγωγή η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα με δεδομένο ότι δεν επηρεάζονται οι Υπηρεσιακές μεταβολές από τον ανωτέρω αναφερόμενο χαρακτηρισμό των σχολικών μονάδων.

 

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση