Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) για το σχολικό έτος 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καλεί
τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από 29-11-2018 μέχρι 05-12-2018 και ώρα 15.00.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

 

Εκτύπωση Email

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄) καθώς και το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α΄), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (egiklios.pdf)Εγκύκλιος [ ]270 kB

Εκτύπωση Email

Επαναπροκήρυξη κενής θέσης Υποδιευθυντή Γυμνασίου Πολυκάστρου

Επαναπροκήρυξη κενής θέσης Υποδιευθυντή/Υποδιευθύντριας του Γυμνασίου Πολυκάστρου η οποία δεν πληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής και τοποθέτησης σύμφωνα με την με αριθμό 3924/15-10-2018 Προκήρυξη (ΑΔΑ: 95ΩΑ4653ΠΣ-ΥΒ0) .

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

«Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς»

Αναρτάται η προκήρυξη θέσεων υποδιευθυντών/υποδιευθυντριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας , η οποία λόγω σοβαρών προβλημάτων δεν ήταν δυνατό να αναρτηθεί  κατά τη 15η Οκτωβρίου 2018.

Παρακαλούμε για την προσεκτική ανάγνωση και πιστή τήρηση όσων αναφέρονται στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύεται, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, η προκήρυξη πλήρωσης των θέσεων Προϊσταμένων στα Κ.Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και υποδείγμα αίτησης (για εκπαιδευτικούς και για μέλη ΕΕΠ).

 Τα επισυναπτόμενα έγγραφα έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης  Κεντρικής Μακεδονίας, την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 .

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση