Διαδικασία αιτήσεων εκπαιδευτικών για τις Ομάδες Υποστήριξης Μαθητείας

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2190/1994 (Α' 28) και κατόπιν της ορκωμοσίας της νέας κυβέρνησης, σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων εκπαιδευτικών για απόσπαση ή διάθεση στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020​,  προκειμένου να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ. συνεχίζεται από την Τρίτη  9/7/2019  και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 17/7/2019.

Εκτύπωση Email

Επισήμανση-Υπενθύμιση νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στον ΑΣΕΠ και υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις , προκηρύξεων 4ΕΑ/2019 ΚΑΙ 5ΕΑ/2019

Απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ. επισημαίνεται ότι:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 4ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 18/21-5-2019 και 22/4-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΤΕ, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/21-5-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), η οποία αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΔΕ, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει στις 27 Ιουνίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει την 8η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Με βάση το σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄, ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ των οικείων Προκηρύξεων, «Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των γενικών και ειδικών προσόντων διορισμού, που θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων, είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής.»

Ως εκ τούτου, για την καταχώριση των ιδιοτήτων /μοριοδοτούμενων κριτηρίων των υποψηφίων στο ΟΠΣΥΔ (για την οποία σας έχει δοθεί η δυνατότητα μέχρι τις 23-7-2019), με βάση τα υποβληθέντα, από τους ίδιους, δικαιολογητικά (μέχρι και τις 22/7/2019), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο κατά τα ανωτέρω κρίσιμος χρόνος, κατόπιν επαναπροσδιορισμού της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο ΑΣΕΠ, ήτοι: καταχωρίζονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι, εφόσον αυτά συντρέχουν μέχρι και την 8η Ιουλίου 2019 και αποδεικνύονται με βάση τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, εκδοθέντα, επίσης, μέχρι και την ίδια καταληκτική ημερομηνία (8/7/2019).

Με το με αριθμ. 104052/Ε1/27-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΩΣ4653ΠΣ-ΩΓΚ) έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019.

Σχετική η από 27 Ιουνίου 2019, ανάρτησή μας.

Εκτύπωση Email

Επίδοση εγγράφων σχετικών με την απόλυση αναπληρωτών εκπαιδευτικών,οι οποίοι προσλήφθηκαν και εργάστηκαν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, κατά το διδακτικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο Πράξεων Ε.Σ.Π.Α.,Π.Δ.Ε.και Τακτικού προϋπολογισμού.

  Ανακοινώνεται ότι, από τη Δευτέρα  1η Ιουλίου 2019 και μετά την 11η π.μ. , οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσλήφθηκαν και  εργάστηκαν σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, κατά το διδακτικό έτος 2018-2019, στο πλαίσιο Πράξεων Ε.Σ.Π.Α., Π.Δ.Ε. και με χρηματοδότηση Τακτικού προϋπολογισμού, θα έχουν τη δυνατότητα να παραλαμβάνουν - αυτοπροσώπως ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο- τα σχετικά με την απόλυσή τους έγγραφα.

  Οι ανωτέρω αναφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τα σχετικά έγγραφα, προσερχόμενοι στα Γραφεία της Διεύθυνσής μας  τα οποία βρίκονται στο δεύτερο όροφο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3 στο Κιλκίς.

 Στους αναπληρωτές οι οποίοι εργάστηκαν ως μέλη Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. , η απόφαση απόλυσης του Διευθυντή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας , θα επιδοθεί αμέσως μόλις αποσταλλεί από την Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας .

Τα υπόλοιπα σχετικά έγγραφα θα επιδοθούν κανονικά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνουμε και ενημερώνουμε ότι :

  στην περίπτωση κατά  την οποία κάποιος αδυνατεί λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος , να προσέλθει στη Διεύθυνσή μας  και επιθυμεί, τα ανωτέρω αναφερόμενα έγγραφα,  να αποσταλλούν με δική του χρέωση ταχυδρομικών εξόδων, θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ο λόγος και η διεύθυνση αποστολής, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τέλος επισημαίνουμε ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αφορά στους αναπληρωτές της Ενισχυτικής Διδασκαλίας , για τους οποίους η διαδικασία επίδοσης έχει ήδη ολοκληρωθεί , λόγω αυτοδίκαιης λήξης της σύμβασής τους κατά την 29η  Μαΐου 2019.

Από το τμήμα Γ΄Προσωπικού της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

 

Εκτύπωση Email

Συνέχιση διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ των αριθμ. 4ΕA/2019 και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αριθμ. 83296/Ε1/24-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) Πρόσκλησης του Υπουργού Π.Ε.Θ

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν της σχετικής έγκρισης (αριθμ. 101/2019 Γνωμοδότηση) από την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) (συγκροτηθείσα με την υπ’ αριθμ. 141/15.4.2019 πράξη της Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας), συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ των αριθμ. A/2019και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, αντίστοιχα, στο πλαίσιο της αριθμ. 83296/Ε1/24-5-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) Πρόσκλησης του Υπουργού Π.Ε.Θ.

Με το υπ’αριθμ. 104052/Ε1/27-6-2019 (ΑΔΑ: 6ΕΩΣ4653ΠΣ-ΩΓΚ) έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο επισυνάπτεται, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους, επαναπροσδιοριζόμενη κατά τα ανωτέρω, αρχίζει την Πέμπτη 27 Ιουνίου και λήγει τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση για απόσπαση στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ.

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ. των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ80 έως ΠΕ90, ΤΕ01 και ΤΕ02 να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προκειμένου να διατεθούν ολικά ή μερικά, ή να αποσπαστούν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να συμμετέχουν στις Ομάδες Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.) των ΕΠΑ.Λ. που λειτουργούν στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση