Ενημέρωση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σχετικά με τα μόρια μετάθεσης.

Προκειμένου το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. να προχωρήσει σε συνεδρίαση για τη πρόταση τοποθετήσεων σε οργανικά κενά , αναρτάται ο πίνακας με τα μόρια μετάθεσης των εκπαιδευτικών που χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Αφορά κυρίως τους /τις εκπαιδευτικούς του 2ου Γυμνασίου και του 2ου ΓΕ.Λ. Κιλκίς , σχολικές μονάδες που χαρακτηρίστηκαν ως Πειραματικά σχολεία.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί  καταγραφή την οποία οι ενδιαφερόμενοι θεωρούν λανθασμένη, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στον αριθμό 2341353322 μέχρι σήμερα το απόγευμα.

Ο/η κάθε εκπαιδευτικός παρακαλούμε να επικοινωνεί για λανθασμένες ενδεχομένως καταγραφές που διαπιστώνει για τον ίδιο /ίδια. 

Συμπληρωματικά αναρτάται  και η εγκύκλιος των μεταθέσεων 2020 , σύμφωνα με την οποία γίνεται η αποτίμηση των κριτηρίων.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση