Πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 04 Φυσικών Επιστημών για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Δείτε τον Πίνακα στο συνημμένο αρχείο.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, με απόσπαση για το σχολικό έτος 2018-2019

 

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 86 Πληροφορικής, οι οποίοι υπηρετούν με οργανική θέση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς και ενδιαφέρονται να αποσπαστούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της 222084/ΓΔ4/27-12-2018 (ΦΕΚ 5919/Β/31-12-2018) ΥΑ, στη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019.

 

Δείτε τα συνημμένα αρχεία.


Εκτύπωση Email

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Προσκαλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 11 , οι οποίοι υπηρετούν με οργανική στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4547/2018, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς, με τριετή θητεία ,να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 
Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Προσκαλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ 04 , οι οποίοι υπηρετούν με οργανική στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς , και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 4547/2018, εφόσον επιθυμούν να επιλεγούν σε θέση Υπευθύνου Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) της ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς, με τριετή θητεία ,να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία

Εκτύπωση Email

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης Υπεύθυνου    Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

Παρακαλώ δείτε τα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση