Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Υιοθεσίας Αρχαίων Θεάτρων

Ο/οι εκπαιδευτικός/οί που επιθυμούν να την υλοποιήσουν συγκροτούν την ομάδα των μαθητών τους που θα μπουν στο ρόλο των ξεναγών και αποφασίζουν ποιο αρχαίο θέατρο επιθυμούν να υιοθετήσουν (μπορούν να βοηθηθούν από τον κατάλογο των προτεινόμενων αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, ωστόσο ο κατάλογος δεν είναι δεσμευτικός γιατί μπορούν να υιοθετήσουν και θέατρο στην περιοχή τους που δεν είναι τόσο καλά διατηρημένο, ακόμη και κάποιο που δεν είναι ορατό (στο Πανόραμα χώρων θέασης και ακρόασης που έχει αναρτηθεί στην ενότητα «Αρχαία Θέατρα» στην ιστοσελίδα του Διαζώματος περιέχονται 125 χώροι) .

Οι μαθητές με την καθοδήγηση του/των καθηγητή/τών τους αναζητούν πληροφοριακό υλικό από αξιόπιστες πηγές (το «Διάζωμα» στην ιστοσελίδα του και στις ενότητες «Αρχαία Θέατρα», «e-βιβλιοθήκη», «Πρόοδος εργασιών» προσφέρει πολύτιμο και αξιόπιστο υλικό από έγκριτους αρχαιολόγους, οι περισσότεροι των οποίων έχουν ασχοληθεί ή ασχολούνται ακόμη με τα αρχαία θέατρα, μπορούν όμως να ανατρέξουν και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, σε οδηγούς κ.λ.π.), το επεξεργάζονται έτσι ώστε να είναι κατανοητό από τους συμμαθητές τους και ή ξεναγούν κατά χώραν τους συμμαθητές τους σε μια επίσκεψη που διοργανώνει το σχολείο τους (έχοντας κάνει την απαραίτητη αίτηση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων όπου ανήκει το μνημείο που έχουν επιλέξει, γι' αυτό και στον κατάλογο έχουμε δώσει το απαιτούμενο πληροφοριακό υλικό) ή ετοιμάζουν μια εικονική ξενάγηση. Αυτό αποτελεί την πιο απλή πρόταση. Οι καθηγητές και οι μαθητές έχουν ευφάνταστες ιδέες προκειμένου να συγκινήσουν τη μαθητική κοινότητα με δράσεις εντός του χώρου των μνημείων, δράσεις σε συνέργεια και με την τοπική κοινωνία, εφόσον το επιθυμούν και οπωσδήποτε την Εφορεία Αρχαιοτήτων. Μπορείτε να δείτε τα τελικά προϊόντα της δράσης, όπως προείπα, στην ιστοσελίδα του Διαζώματος κι εν συνεχεία στην ενότητα «Εκπαιδευτικά», υποενότητα «Το Διάζωμα στο Κοινωνικό Σχολείο».

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (katalogos.doc)katalogos.doc[ ]181 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (yiothesia arxaion theatrov.doc)yiothesia arxaion theatrov.doc[ ]105 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση