Σχολικές εκπαιδευτικές εκδρομές περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην Ήπειρο

 Σας  κοινοποιούμε   έγγραφο  της   Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κ. Μακεδονίας  και   παρακαλούμε  να   ενημερώσετε  τους  καθηγητές  του  σχολείου  σας .

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση