Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας

     Έχοντας   υπόψη   τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κιλκίς μέσω του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων και Σχολικών Δραστηριοτήτων, στα πλαίσια των γενικών καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της, οργανώνει στα σχολεία της αρμοδιότητάς της και σε συνεργασία με τους :

         1.Δρ. φιλ. Γεώργιο Μανωλίδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 02.

        2. Δρ. Ι. Θωμαϊδη, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 03.

        3. Msc Ελένη Μιχαλοπούλου, Σχολική Σύμβουλο ΠΕ 01.

         4. Δρ. Σταμπολίδη Νικόλαο, Φυσικό Ραδιοηλεκτρολόγο, Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ 12.10,

επιμορφωτικό σεμινάριο έξι (6) ωρών , στο οποίο θα παρουσιαστούν συστηματικές καινοτόμες δράσεις για την «Χρήση Διαδραστικών Συστημάτων Διδασκαλίας ».

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση