Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Μαθητείας (ΣΤ' Φάση)

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ΣΤ ΄   φάσης  Μαθητείας.

Επί του προσωρινού πίνακα είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑ.Λ. υποβολής της αίτησης μέσω του ΠΣ Διαχείρισης Μαθητείας (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις).

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση