Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων εκλογών της 7ης Νοεμβρίου 2020, για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

Ανακοινώνονται τα προσωρινά αποτελέσματα των εκλογών της 7ης  Νοεμβρίου 2020 για την ανάδειξη αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Υ.Σ.Δ.Ε./Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε./Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αναμένεται η επικύρωση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ενστάσεις επί, αποτελεσμάτων για την εκλογή αιρετών Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. υποβάλλονται ενώπιον του  Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Πέμπτη 12/11/20.

Για την εκλογή αιρετών μελών  Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων υποβάλλονται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως και την Πέμπτη 12/11/20.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση