• Βρίσκεστε εδώ:
  • Ανακοινώσεις
  • Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων / δράσεων, εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ0αίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. καλεί τους ενδιαφερόμενους (φορείς, οργανισμούς, ΑΕΙ, ΜΚΟ, επιστημονικές ενώσεις, δήμους, υπουργεία, νοσοκομεία, μουσεία κ.α.) να υποβάλουν προς έγκριση προτάσεις για εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις, εκπαιδευτικό υλικό και μαθητικούς διαγωνισμούς κατά το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 1η Απριλίου 2019 έως Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019.     

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση