Ορθή επανάληψη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου.

 Ανακοινώνεται το Δελτίο Τύπου του ΥΠ.Π.Ε.Θ., το οποίο αφορά σε ανακοινοποίηση στο ορθό  της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων από αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου, καθώς και η σχετική Απόφαση.

Εκτύπωση Email

Λειτουργικά κενά Γενικής και Ειδικής Αγωγής μετά την Α΄φάση αποσπάσεων

Ανακοινώνονται οι πίνακες  λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς μας , Γενικής και Ειδικής Αγωγής .

Τα κενά στη Γενική Αγωγή, αποτυπώνονται σε ώρες.

Οι ώρες της Τεχνολογίας αποτυπώνονται σε διαφορετικούς κλάδους ενδεικτικά.

Κατα την τοποθέτηση θα ληφθούν υπόψη : η υπεραριθμία και τα μόρια μετάθεσης ή απόσπασης για όλους τους κλάδους στους οποίους υπάρχει ανάθεση του μαθήματος.

Τέλος , επισημαίνουμε  με δεδομένο ότι, κατά το τρέχον διάστημα εκκρεμούν αιτήσεις εκπαιδευτικών (αφορούν σε άδειες άνευ αποδοχών , ανατροφής, κύησης , λοχείας) και διάφορες υπηρεσιακές μεταβολές, τα λειτουργικά κενά ενδέχεται να μεταβληθούν.

Παρακαλούμε για την τακτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω της ιστοσελίδας μας .

 

Εκτύπωση Email

Ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018, εκπαιδευτικών του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Κιλκίς αποσπασμένων σε άλλα Π.Υ.Σ.ΔΕ.

 Προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας,  οι οποίοι υπηρετούν με απόσπαση σε άλλες Διευθύνσεις και κατ΄εφαρμογή του  με αριθμ. πρωτ. 101362/Ε2/19-6-2018 εγγράφου του ΥΠ.Π.Ε.Θ , παρακαλούνται οι ανωτέρω αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να συμπληρώσουν και να  αποστείλουν τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στις σχολικές μονάδες της οργανικής ή προσωρινής τοποθέτησης τους.

Τα συνημμένα έγγραφα έχουν αποσταλεί σε όλες τις Διευθύνσεις της χώρας προκειμένου να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί.


Εκτύπωση Email

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών οι οποίοι βρίσκονται στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. , για τους θερινούς μήνες.

«Παράταση διάρκειας προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς»

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (paratasiprosorinhs_signed.pdf)Απόφαση παράτασης[ ]465 kB

Εκτύπωση Email

Αποσπάσεις εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε.2018-2019

O Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε., να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018.

 

Τα δικαιολογητικά - όπου αυτά απαιτούνται - για την απόδειξη  κριτηρίων (συνυπηρέτησης, εντοπιότητας, οικογενειακών λόγων και σοβαρών λόγων υγείας) θα αποσταλούν ταχυδρομικά (Ανδρέα Παπανδρέου 3 Τ.Κ, 61100, Κιλκίς) ή θα υποβληθούν αυτοπροσώπως, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς.

 

Οι αιτήσεις θα  υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pysde@dide.kil.sch.gr πό τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και τη Δευτέρα 9 Ιουλίου 2018

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (1.apospaseis_ entos pysde_2018_signed_signed.pdf)Απόφαση[ ]513 kB
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (entupoapospasientospysde.doc)Εντυπο αίτησης-δήλωσης[ ]46 kB

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση