Μεταθέσεις 2023-2024

Ανακοινώνονται από το Υ.ΠΑΙ.Θ  οι αποφάσεις μεταθέσεων όπως αναφέρονται:

1. Γενικές Μεταθέσεις 

2. Μεταθέσεις σε Μουσικά σχολεία 

3. Μεταθέσις σε Διαπολιτισμικά σχολεία 

4. Μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά σχολεία 

5. Μεταθέσεις ΚΕΔΑΣΥ- ΣΜΕΑΕ

 

Αναρτάται από τη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς,  αρχείο υπολογιστικού φύλλου (excel)  όπου αναφέρονται οι εκπαιδευτικοί που μετατίθενται από και προς τη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις.

Οι μετατιθέμενοι/ες εκπαιδευτικοί θα ενημερωθούν έγκαιρα, με ανακοινώσεις από την ιστοσελίδα μας, για τις ενέργειες που αφορούν στις τοποθετήσεις.

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση οριστικών πινάκων μοριοδότησης, αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται οι οριστικοί πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, σύμφωνα με τη με αριθμό 126437/Ε2/14-10-2022  (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ)   Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023, εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ..

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης, αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών, αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, σύμφωνα με τη με αριθμό 126437/Ε2/14-10-2022  (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ)   Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023, εγκύκλιο Υ.ΠΑΙ.Θ., και συγκεκριμένα

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ B΄

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης, ενστάσεων και διόρθωσης της ηλεκτρονικής αίτησης

α) Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα γίνει από 16-10-2022 μέχρι και 31-10-2022.

β) Στις 21-11-2022 θα γίνει ανακοίνωση των πινάκων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών.

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

γ) Από 21-11-2022 μέχρι και 25-11-2022 θα υποβάλλονται ενστάσεις και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από τους ενδιαφερόμενους.

δ) Από 9-12-2022 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών. Από την ημερομηνία αυτή και μετά οποιεσδήποτε αλλαγές επιβάλλεται να γίνουν, θα γίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων μοριοδότησης και υποβολής ενστάσεων είναι δεσμευτικές μόνο ως προς τη διαδικασία των μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή και όχι των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων, οι οποίες ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 15, παρ. 8, Π.Δ. 50/1996) μέχρι τέλος Απριλίου.»

 

Οι ενστάσεις, υποβάλλονται 21 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και 25 Νοεμβρίου 2022 με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικοί αριθμοί επικοινωνίας : 2341353321 και 2341353322

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχολικού έτους 2022-2023

Το Υπουργείo Παιδείας και Θρησκευμάτων
καλεί


τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης για τις ακόλουθες κατηγορίες:
1) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.
γ) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. (τους κλάδους Π23 & ΠΕ30)
δ) ειδικών κατηγοριών
ε) αμοιβαίες μεταθέσεις

και
2) μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
α) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών
γ) αμοιβαίες μεταθέσεις.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2022 έως 31/10/2022 και ώρα 15:00 μέσω του https://teachers.minedu.gov.gr
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις αμοιβαίες, για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 10 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.
Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις:
οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν οριστική τοποθέτηση, ήτοι οι μεταταχθέντες στο ΦΕΚ 1786/Γ΄/27-07-2022, οι διορισμένοι στο ΦΕΚ 1927/Γ’/16-08-2022,
οι αιτήσεις βελτίωσης θέσης εντός της ίδιας περιοχής από ΣΜΕΑΕ σε ΣΜΕΑΕ ή εντός του ίδιου ΣΔΕΥ.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Ενημέρωση από τη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς

Παρακαλούμε,  τα μέλη Ε.Ε.Π/ Ε.Β.Π αρμοδιότητας ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς,  που έχουν δικαίωμα και προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης ή (και) βελτίωσης, για

  • την προσεκτική και επιμελή ανάγνωση της εγκυκλίου
  • την αποστολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εγκυκλίου μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους σαρωμένα σε ένα (1) αρχείο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Κιλκίς αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και  εντός των τασσόμενων από την εγκύκλιο προθεσμιών.
  • Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων τα μέλη Ε.Ε.Π/ Ε.Β.Π. που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, μπορούν να καλούν  στον αριθμό τηλεφώνου 2341353322 ή να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκτύπωση Email

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2022-2023,

κ α λ ε ί

τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε περιοχές μετάθεσης για την Ε.Α.Ε.
β) σε Μουσικά Σχολεία
γ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία
δ) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
ε) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 16-10-2022 έως 31-10-2022 και ώρα 15:00, σύμφωνα με το άρθρο 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄), μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), με τον τρόπο που ορίζεται στην παρ. 2.1.1. του παρόντος κεφαλαίου.
Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων, εκτός από τις αμοιβαίες για τις οποίες η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.


Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης, χωρίς να αναγράφονται προτιμήσεις συγκεκριμένων σχολείων.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο.

Ενημέρωση από τη ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς

Παρακαλούμε,  τους/τις εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας ΔΙ.Δ.Ε. Κιλκίς,  που έχουν δικαίωμα και προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση μετάθεσης, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης (η αίτηση οριστικής τοποθέτησης υποχρεωτικά θα υποβληθεί από όλους/όλες όσοι βρίσκονται στη διάθεση Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Κιλκίς, δεν απαιτείται να υποβάλλουν αίτηση οριστικής τοποθέτησης όσοι εκπαιδευτικοί έχουν χάσει την οριστική τους τοποθέτηση σε σχολική μονάδα η οποία χαρακτηρίστηκε ως ΠΕΙ.Σ., διότι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα συγκρινόμενοι με τους υπεράριθμους σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 19 του ν. 4692/2020 (111Α ́), όπως διαμορφώθηκε με την παρ. 3 του ενενηκοστού τετάρτου άρθρου του ν.4812/2021 (110Α ́). ), για

  • την προσεκτική και επιμελή ανάγνωση της συνημμένης εγκυκλίου
  • την αποστολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εγκυκλίου μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους σαρωμένα σε ένα (1) αρχείο στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Κιλκίς αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και  εντός των τασσόμενων από την εγκύκλιο προθεσμιών.
  • Για οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την εγκύκλιο μεταθέσεων οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς μπορούν να καλούν στον αριθμό τηλεφώνου 2341353322 ή να αποστέλλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκτύπωση Email

Περισσότερα Άρθρα...

Αναζήτηση