Αναμορφωμένοι κατάλογοι μεταθέσεων σχολικού έτους 2018-2019

Ανακοινώνονται οι  αναμορφωμένοι κατάλογοι μεταθέσεων 2018-2019.

  Αναμορφωμένοι κατάλογοι αιτήσεων μετάθεσης, οι οποίες  υποβλήθηκαν από στη Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, για το σχολικό έτος 2018–2019, μετά την εξέταση των ενστάσεων , αναλυτικά κατά κατηγορία , στα συνημμένα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων μεταθέσεων 2019

Ανακοινώνονται οι πίνακες μεταθέσεων 2019
  • από 13-12-2018 μέχρι και 17-12-2018 θα υποβάλλονται ενστάσεις από τους εκπαιδευτικούς και θα μπορεί στο διάστημα αυτό να γίνει διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην περίπτωση δικαίωσης από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ.
  • από 21-12-2018 και μετά δεν θα υπάρχει δυνατότητα στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να διορθώνουν στοιχεία στις καταχωρισμένες αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών.

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) που επιθυμούν να αποσπαστούν στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Π.Ε.Θ, στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης) - και σε 16 θέσεις για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση από 4/4/2018 έως 18/4/2018.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (prosklisi ekpaideutikon pe 86.pdf)Πρόσκληση ΥΠ.Π.Ε.Θ.[ ]700 kB

Εκτύπωση Email

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών /υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.

καλεί

εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνιμους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης με τετραετή τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία, σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 27, παρ.3 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α΄ 193) και άρθρο 42, παρ. 2 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Ά 125) η οποία θα αποδεικνύεται από αντίστοιχο πρόσφατο αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακής κατάστασης, να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή έξι (56) θέσεων Διευθυντών και πενήντα έξι (56) θέσεων Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας .                                                                      Διαβάστε περισσότερα στα επισυναπτόμενα αρχεία.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση