Υ.ΠΑΙ.Θ./Πρόσκληση και Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Δημοσιεύθηκε απο το Υ.ΠΑΙ.Θ. η ανακοίνωση-πρόσκληση εκπαιδευτικών και η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση

Δείτε τη σχετική προκήρυξη

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανακοίνωνεται ο  οριστικός  πίνακας Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Εκτύπωση Email

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019

Εκτύπωση Email

Υποβολή νέων αιτήσεων απόσπασης και αιτήσεων τροποποίησης προτιμήσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ,ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ και ανακλήσεων αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε σχ. έτους 2019-2010

Ανακοινώνεται η με αριθμό πρωτ. 116124/Ε2/18-07-2019 (ΑΔΑ:ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8), εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων .

Επισήμασνση: έγγραφο με προθεσμίες απο

την Πέμπτη 18-07-2019 μέχρι και τη Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 15.00 μ.μ. 

Διαβάστε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο ή στην υπερσύνδεση .

 

Εκτύπωση Email

Τροποποίηση αίτησεων-δηλώσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Απο το ΥΠ.Π.Ε.Θ εκδόθηκε εγκύκλιος, η οποία αφορά σε προθεσμία τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης υποψήφιου αναπληρωτή εκπαιδευτικού, ως προς τις περιοχές προτίμησης, με αφαίρεση περιοχών, σχολικού έτους 2018-2019

Διαβάστε τη σχετική συνημμένη εγκύκλιο.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση