Ανακοίνωση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΑΜΩ_Ενισχυτική Διδασκαλία

Σε συνέχεια της από 21 Δεκεμβρίου 2023 ανακοίνωσης της Δ.Ε. Κιλκίς, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής πρόσληψης και αποστολής δήλωσης τοποθέτησης απο τους/τις αναπληρωτές/αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς ΑΜΩ για την Ενισχυτική Διδασκαλία  διδακτικού έτους 2023-2024, σε εφαρμογή της με αριθμό πρωτ. 146621/Δ2/20-12-2023 (ΑΔΑ:Ψ4ΗΚ46ΝΚΠΔ-ΕΦΘ) «Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., 

ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις αναπληρωτών/αναπληρωτριών εκπαιδευτικών ΑΜΩ.

Εκτύπωση Email

Αναζήτηση